Nový patent

Již osmnáctým patentem přispělo Oddělení biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) k rozrůstajícímu se inovačnímu potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci. Tým vědců pod vedením prof. Zdeňka Trávníčka získal patentovou ochranu na použití nových organometalických komplexů zlata pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění. Patent s názvem „N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii“ (CZ 307954 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.), který byl udělen Úřadem průmyslového vlastnictví dne 31. 7. 2019, chrání možné využití vysoce protinádorově účinných organokovových zlatných komplexů obecného vzorce [Au(NHC)(L)], kde NHC představuje N-heterocyklický karbenový ligand a HL představuje derivát 7-azaindolu nebo purinu, v protinádorové terapii, konkrétně pak pro léčbu karcinomu vaječníků a/nebo karcinomu vaječníků rezistentnímu vůči cisplatině a/nebo osteosarkomu, zatímco na lidských jaterních buňkách nevykázali podstatné toxické účinky.

17. 6. 2019