Petr Fryčák


frycak

Kontakt:

Email: petr.frycak@upol.cz
Adresa:
17. listopadu 12, Olomouc
Telefon: (+420) 585 634 413
Fax: (+420) 585 634 433
Vzdělání a kvalifikace:

 • 2001 – Mgr. (Analytická chemie, Univerzita Palackého)
 • 2006 – Ph.D. (Analytická chemie, Univerzita Palackého)
 • 2014 – doc. (Analytická chemie, Univerzita Palackého)

 Výzkumné zaměření:

 • hmotnostní spektrometrie (desorpční procesy ionizace, fragmentace látek, miniaturizace iontových zdrojů)
 • separační metody (kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií)
 • analýza biologicky aktivních látek (léčiva, toxiny, nutraceutika, metabolity)

 Publikační aktivita:

 • autor a spoluator 24 časopiseckých sdělení (Web of Science)
 • 215 citací (196 bez autocitací)
 • h-index 8

 Další:

Výuka

 • Teoretické aspekty analytické chemie (přednáška)
 • Molekulární spektrometrie (přednáška)
 • Monitorování lékových hladin (přednáška)
 • Analytická chemie 2 (seminář)
 • Chemická angličtina 1 a 2 (cvičení)
 • Angličtina pro analytickou praxi (seminář)
 • vedoucí bakalářských a diplomových prací

Členství ve společnostech

 • Česká společnost chemická
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii


TOP publikace

 1. Laczko-Dobos H., Fryčák P., Ughy B., Domonkos I., Wada H., Prokai L., Gombos Z.: Remodeling of phosphatidylglycerol in Synechocystis PCC6803. Biophys. Acta Mol. Cell Biol. Lipids 1801, 163-170 (2010).
 1. Schug K.A., Serrano C., Fryčák P.: Controlled band dispersion for quantitative binding determination and analysis with electrospray ionization-mass spectrometry. Mass Spectrom. Rev. 29, 806-829 (2010).
 1. Fryčák P., Jirkovský J., Ranc V., Bednář P., Havlíček V., Lemr, K.: Secondary processes in atmospheric pressure chemical ionization-ion trap mass spectrometry: a case study of orotic acid. Mass Spectrom. 47, 720-726 (2012).
 1. Volný, Rolfs J., Hakimi B., Fryčák P., Schneider T., Liu D., Yen G., Chiu D.T., Tureček F.: Nanoliter segmented-flow sampling mass spectrometry with online compartmentalization. Anal. Chem. 86, 3647-3652 (2014).
 1. Hartmanová L., Fryčák P., Soural M., Tureček F., Havlíček V., Lemr K.: Ion internal energy, salt tolerance and a new technical improvement of desorption nanoelectrospray. Mass Spectrom. 49, 750-754 (2014).