Otevřený dopis děkanovi PřF UP

Vážený pane děkane,

s velkým zklamáním jsem si přečetl Vaše včerejší vyjádření k situaci zaměstnanců RCPTM. Domnívám se, že došlo k zásadnímu nepochopení naší výzvy a byli jsme tímto označeni za veřejného nepřítele, což je jen důkazem toho, jak moc je situace vyhrocená. Vzhledem k tomu, že jsme dosud neměli možnost s vámi jednat, nedáváte nám jinou příležitost než se vůči Vašemu vyjádření co nejdůrazněji vymezit.

V první řadě bych rád zdůraznil, že stávková pohotovost sice s vyhlášeným výběrovým řízením na ředitele RCPTM souvisí, ale v žádném případě to není ani zdaleka jediný její důvod. Navíc nejde ani tak o vyhlášení výběrového řízení, jako o nedodržení dohody se Správní radou RCPTM, jíž jste členem. Ze zápisu, který je všem veřejně dostupný na stránkách RCPTM, je bez sebemenších pochybností zřejmé, že se mluvilo o funkčním období do konce září 2020. Následné usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy správní rady, tedy i Vámi, zjevně bez jakýchkoliv připomínek. Zápis také nikdo nerozporoval. Navíc Správní rada schválila pověření prof. Otyepky do konce září 2020 opětovně, aby se předešlo nedorozumění, a vyzvala vás k revokaci vašeho rozhodnutí ve snaze předejít soudnímu projednávání koexistence dvou ředitelů, což by vedlo k destabilizaci centra, odchodu klíčových vědců a k nemožnosti dořešit probíhající projekty v řádech stomilionů korun.

Na vyhlášení stávkové pohotovosti jsme se připravovali již v květnu, kdy situace kulminovala v důsledku zdravotního stavu doc. Tučka. Následné jednání a výše uvedená dohoda však vedla k výraznému uklidnění zaměstnanců,  a proto jsme přípravy zastavili a vrátili se ke své práci. Skutečnost, že tato dohoda se správní radou nebyla dodržena, nás značně znepokojila, výrazně poškodila důvěru ve vedení fakulty a vedla v konečném důsledku k vyhlášení stávkové pohotovosti. Také proto, že další zaměstnanci z obav o jejich budoucnost na půdě PřF UP z RCPTM odešli, nebo tento záměr oznámili.

Co nejdůrazněji se však vymezujeme vůči Vašemu tvrzení, že stávková pohotovost má zakrývat kauzu manipulace s daty.  Místo komunikace s námi jste zřejmě ve snaze odvést pozornost jinam opět nevybíravě zaútočil na profesora Zbořila, což zcela odmítáme.  Zdůrazňujeme, že v našem prohlášení není vůbec žádný požadavek týkající se osoby prof. Zbořila. Současně je ale třeba říct, že prof. Zbořilovi jsme již v minulosti vyjádřili naši podporu, ta samozřejmě stále trvá a nic se na ní nemění. Kauzu považujeme od počátku za účelový lynč s předem vybraným odsouzeným. Naším prohlášením jsme však chtěli upozornit na fakt, že současná situace má velký vliv i na řadové zaměstnance, kteří byli dosud z pohledu fakulty zcela pomíjeni.  Stejně tak je silně zavádějící Vaše tvrzení o požadavku na zastavení prošetřování našich kolegů. V žádném případě totiž nepožadujeme zastavení prošetřování, ani „zametání“ kauz pod koberec. Z důvodů absence elementární důvěry v nestrannost komisí na PřF však žádáme o předání podnětů rektorovi a vedení případných šetření na úrovni rektorátu univerzity. Také se vymezujeme vůči tvrzení, že se snažíme něco skandalizovat. Zaměstnanci RCPTM zásadně nesouhlasí s tím, aby byli zneužíváni k osobním válkám, a naopak žádají o zklidnění situace.

Smyslem vyhlášení stávkové pohotovosti bylo vyzvat Vás k diskuzi, k jednání a k nalezení smířlivého řešení situace řadových zaměstnanců centra. Nejednalo se o žádný agresivní útok, ale naopak o zoufalý krok v napjaté situaci. Nesouhlasíme s tím, že je naše prohlášení účelově zneužíváno jako další útok proti prof. Zbořilovi.

 

Vážený pane děkane, dovolte mi tedy prosím znovu a explicitně vyjádřit naši snahu o zklidnění situace a o vzájemná jednání. I Vaše vyjádření dokazuje, jak silně je situace vyhrocená a fakulta polarizovaná. Je tedy pochopitelné, že zaměstnanci mají obavy o svou budoucnost. Pokud se domníváte, že jsou neopodstatněné, učiňte kroky, aby byly tyto obavy rozptýleny. Předpokládáme, že přesně takový postup by měl být znakem dobrého manažera, který má zájem o kvalitní fungování instituce, kterou řídí. Důvod, proč volíme formu otevřeného dopisu, je prostý fakt, že Vaše prohlášení z nás dělá veřejného nepřítele. Ujišťuji Vás, že nejsme nepřátelé vedení PřF UP, ani nikoho jiného. Jsme Vaši zaměstnanci a Vaši kolegové, kteří očekávají, že jim pomůžete hledat řešení jejich problémů.

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

Za zaměstnance RCPTM, kteří se připojili ke stávkové pohotovosti.

 

27. 8. 2019