Patents

Způsob přípravy vodných disperzí nanočástic kovů

Původci: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panáček: (304160)


Způsob aktivace vodných disperzí nanočástic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

Původci: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panáček, V. Ranc, R. Zbořil: (304231)


The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides.

Původci: R. Zbořil, O. Schneeweiss, J. Filip, M. Mašláň: (EP2164656)


Univerzální metoda imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty použitím polyethyleniminu s větvenou strukturou jako adhesivní vrstvy a redukčního činidla.

Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ2012000068)


Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.

Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák: (CZ 304045).


Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii.

Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha: (CZ 303649).


Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.

Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: (CZ 303560)


Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa: (CZ 303417).


Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: R. Buchtík, Z. Dvořák, Z. Trávníček, J. Vančo: (CZ 303009).


Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302623).


Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: Z. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302618).


Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty.

Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ 303502).


Způsob depozice nanočástic kovů na povrch substrátu.

Původci: K. Šišková, K. Šafářová, M. Mašláň: (CZ 303566).


Způsob bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Původci: P. Horváth, P. Šmíd, M. Hrabovský, L. Stanke: (CZ 304207).


Nanočástice oxidu železa s vylepšenými T2 relaxačními indexy pro zobrazování magnetickou rezonancí a způsob jejich přípravy.

Původci: M. Dipak, G. Zoppellaro, R. Zbořil, K. Poláková: (přihláška 2012-458).