Publikace v Coordination Chemistry Reviews

V tomto přehledovém článku autoři předkládají ucelený přehled protinádorově aktivních iodo komplexů platiny, a to společně s nejrelevantnějšími aspekty jejich mechanismu účinku. Pozornost je zaměřena na všechny strukturní typy, rozdělené podle oxidačního čísla platiny, nuklearity komplexů, počtu iodo ligandů a typů donorových atomů ostatních ligandů obsažených ve vnitřní koordinační sféře. Z textu vyplývá, že iodo komplexy platiny nabízejí unikátní vlastnosti vyžadované pro nové, vysoce aktivní, specifičtější a bezpečnější potencionální léčiva na bázi platiny.

Štarha, P.; Vančo, J.; Trávníček, Z. Platinum iodido complexes: A comprehensive overview of anticancer activity and mechanisms of actionCoordination Chemistry Reviews 2019, 380, 103–135. Link

27. 8. 2018