Publikace v Dalton Transactions

SC_004Práce s názvem „Field-induced slow relaxation of magnetization in a pentacoordinate Co(II) compound [Co(phen)(DMSO)Cl2]“ (autoři z katedry Anorganické chemie: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions (IF2014 = 4,197). Publikace informuje o jednojaderném pentakoordinovaném kobaltnatém komplexu s heteroleptickou koordinační sférou, který se chová jako polem indukovaný jednomolekulový magnet.

8. 8. 2015