Publikace v Dalton Transactions

sc_002Čtyřjaderné nikelnaté komplexy [Ni4(L)4(CH3OH)3(H2O)]·CH3OH (1) a (Pr3NH)2[Ni4(L)4(CH3COO)2] (2), kde Pr3N = tripropylamin a H2L = 2-[(E)-(2-hydroxybenzyliden)amino]fenol, vykazují strukturní uspořádání kubanu resp. defektního dikubanu (link). Měření a analýza magnetických vlastností těchto látek prokázaly přítomnost feromagnetických i antiferomagnetických interakcí v komplexu 1, kdežto v komplexu 2jsou přítomny jenom interakce feromagnetické. To vyústilo v pozorování pomalé relaxace magnetizace látky 2 a k identifikaci prvního Ni4 polem indukovaného jedno-molekulového magnetu s uspořádáním skeletu v geometrii defektního dikubanu.

19. 10. 2016