Publikace v Inorganic Chemistry

SC_008V časopise Inorganic Chemistry byla publikována práce „Hydrosulfide Adducts of Organo-Iridium Anticancer Complexes“ (autoři: P. Štarha, A. Habtemariam, I. Romero-Canelón, G. J. Clarkson, P. J. Sadler), která vznikla ve spolupráci se skupinou Prof. Sadlera z University of Warwick (Coventry, U.K.). V publikaci je popsána příprava a charakterizace (včetně monokrystalové rentgenové strukturní analýzy) polosendvičových hydrosulfido organo-iriditých komplexů nového strukturního typu a typické piano-stool geometrie. Studium in vitro cytotoxicity vůči A2780 lidské nádorové linii karcinomu vaječníku prokázalo dva komplexy obsahující Cpbiph cyklopentadienylový ligand jako látky více protinádorově účinné než cisplatina. Mechanismus účinku těchto Cpbiph komplexů je pravděpodobně redoxního typu, jak bylo prokázáno oxidací redukovaného glutathionu (GSH) na glutathion disulfid (GSSG) v přítomnosti studovaných Cpbiph komplexů.

9. 3. 2016