Publikace v Inorganic Chemistry

SC_007Práce s názvem „Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise Inorganic Chemistry (Inorg. Chem. 53 (2014) 5896−5898, IF2012 = 4,593). Článek popisuje přípravu, strukturu a zejména magnetické vlastnosti pseudooktaedrického jednojaderného komplexu kobaltu(II), u kterého byla pozorována polem indukovaná pomalá relaxace magnetizace, tedy chování typické pro jednomolekulové magnety. Link

18. 6. 2014