Publikace v PLOS ONE

Práce s názvem „Pharmacological and molecular effects of platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives“ zveřejněná v renomovaném časopise PlosONE (PlosONE 9 (2014) e90341; IF2012 = 3,730) fundamentálně rozšiřuje poznatky o protinádorové aktivitě platnatých komplexů s deriváty 7-azaindolu o výsledky získané na zvířecích modelech in vivo a interakční studie s modelovými biologickými systémy (studie stability a možných interakcí s některými klíčovými komponenty lidské krve).

11. 3. 2014