Publikace v PLOS ONE

SC_000 Práce s názvem “Enantiospecific Effects of Ketoconazole on Aryl Hydrocarbon Receptor“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise PLoS ONE (PLoS One. 2014 Jul 7;9(7):e101832, IF2012 = 3,73). Publikace studuje enantiospecifický vliv antifungálního léčiva ketokonazolu (KET), používaného jako racemická směs dvou cis-enantiomerů (2R,4S)-(+)-KET a (2S,4R)-(2)-KET, na signalizační cestu řízenou aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR). Výsledky ukázaly, že oba enantiomery ketokonazolu jsou slabými AhR ligandy, avšak (+)-KET způsobuje vyšší indukci AhR cílových genů než (-)-KET jak v lidské hepatomové buněčné linii HepG2 tak i v kulturách primárních lidských hepatocytů.

31. 7. 2014