Ultra-high performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry procedure for analysis of monosaccharides from plant gum binders

V. Pauk, T. Pluhacek, V. Havlicek, K. Lemr: Ultra-high performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry procedure for analysis of monosaccharides from plant gum binders. ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 989, pp. 112-120, 2017. DOI: 10.1016/j.aca.2017.07.036

Byla vyvinuta SFC-MS metoda pro rychlou, citlivou a selektivní analýzu monosacharidů v pojivech na bázi rostlinných gum. Vypracovaný analytický postup umožnil detekci těchto pojiv ve vodových barvách na interferujícím papírovém podkladu. K úspěšné identifikaci Arabské gumy stačil 1 μg vzorku.

21. 4. 2018