Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety

Scientific News In Biologically-active Complexes and Molecular Magnets

Vedoucí oddělení:

Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Odborné zaměření oddělení

  • Vývoj nových typů biologicky aktivních koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů se snahou o přípravu sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky, atd.).
  • Příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů na bázi komplexů přechodných kovů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, atd.).
  • Studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým iron-based oxidickým nosičem a navázanou koordinační sloučeninou s výraznou protinádorovou aktivitou s aplikačním potenciálem využitelným při cíleném transportu léčiv nebo s navázanou magneticky zajímavou sloučeninou.

Nejvýznamnější výsledky – patenty

Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 307046 B6, 11/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.

Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii (CZ 306966 B6, 09/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.

Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases (EP2650000 B1, 02/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Buchtík, R.; Dvořák, Z.

Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění (CZ 305624 B6 12/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Vančo, J.

Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii (CZ 305585 B6, 11/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z.

Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii (CZ 305411 B6, 08/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z.

Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění (CZ 305374 B6, 07/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák.

Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases (EP2636410 B1, 04/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.

Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 304883 B6, 11/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z.

Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 304045 B6, 07/2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák.

Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii (CZ 303649 B6; 12/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha.

Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 303560 B6, 10/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák

Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303417 B6, 07/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa.

Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303009 B6, 01/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: R. Buchtík, Z. Dvořák, Z. Trávníček, J. Vančo.

Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302623 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa.

Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302618 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: L. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa.

Nejvýznamnější výsledky – publikace

Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. A cytotoxic tantalum(V) half-sandwich complex: a new challenge for metal-based anticancer agents.Chemical Communications 2018, 54, 9533–9536. Link


Drahoš, B.; Trávníček, Z. Spin crossover Fe(II) complexes of a cross-bridged cyclam derivative. Dalton Transactions 2018, 47, 6134–6145. Link


Štarha, P.; Trávníček, Z.; Herchel, R.; Jewula, P.; Dvořák, Z. A possible way how to improve in vitro cytotoxicity of half-sandwich Os(II) complexes against A2780 cells. Dalton Transactions 2018, 47, 5714–5724. Link


Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Two polymorphic Co(II) field-induced single-ion magnets with enormous angular distortion from the ideal octahedron. Dalton Transactions 2018, 47, 1614–1623. Link

Váhovská, L.; Vitushkina, S.; Potočňák, I.; Trávníček, Z.; Herchel, R. Effect of linear and non-linear pseudohalides on the structural and magnetic properties of Co(II) hexacoordinate single-molecule magnets. Dalton Transactions 2018, 47, 1498–1512. Link

Massoud, S.S.; Louka, F.R.; Ducharme, G.T.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A.; Vančo, J.; Herchel, R.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Copper(II) complexes based on tripodal pyrazolyl amines: Synthesis, structure, magnetic properties and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry 2018, 180, 39–46. Link

Machata, M.; Herchel, R.; Nemec , I.; Trávníček, Z. Crystal structures and magnetic properties of two series of phenoxo-O bridged dinuclear Ln2 (Ln = Gd, Tb, Dy) complexes. Dalton Transactions 2017, 46, 16294-16305. Link


Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Impact of Halogenido Coligands on Magnetic Anisotropy in Seven-Coordinate Co(II) Complexes. Inorganic Chemistry 2017, 56, 5076-5088. Link

sc_004Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Solvent-induced structural diversity in tetranuclear Ni(II) Schiff-base complexes: the first Ni4 single-molecule magnet with a defective dicubane-like topology. Dalton Transactions 45 (2016) 18622-18634. Link

Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Muffin-like lanthanide complexes with an N5O2-donor macrocyclic ligand showing field-induced single-molecule magnet behaviour. Dalton Transations, 2016, 45, 15114-15121. Link


Nemec, I.; Herchel, R.; Travnicek, Z. Ferromagnetic coupling mediated by Co∙∙∙π non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization. Dalton Transactions  2016, 45, 12479-12482. Link

Kubešová, K.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. Pleiotropic effects of gold(I) mixed-ligand complexes of 9-deazahypoxanthine on transcriptional activity of receptors for steroid hormones, nuclear receptors and xenoreceptors in human hepatocytes and cell lines. European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 121, 530-540. Link

image3Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound. Inorganic Chemistry, 2016, 55, 5957-5972. Link


SC_009Štarha, P.; Habtemariam, A.; Romero-Canelón, I.; Clarkson, G. J.; Sadler, P. J. Hydrosulfide Adducts of Organo-Iridium Anticancer Complexes. Inorganic Chemistry 55 (2016) 2324–2331. LinkKašpárková, J.; Kostrhunová, H.; Nováková, O.; Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Brabec, V. A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases. Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 14478-14482. Link


SC_011
Nemec, I.; Marx, R.; Herchel, R.; Neugebauer, P.; van Slagerenb, J.; Trávníček, Z. Field-induced slow relaxation of magnetization in a pentacoordinate Co(II) compound [Co(phen)(DMSO)Cl2]. Dalton Transactions 44 (2015) 15014-15021. Link


SC_012
Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes. Inorganic Chemistry 54 (2015) 8625-8638. LinkNemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite. Scientific Reports 5 (2015) 10761. Link


SC_000
Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structural, Magnetic, and Redox Diversity of First-Row Transition Metal Complexes of a Pyridine-Based Macrocycle: Well-Marked Trends Supported by Theoretical DFT Calculations. Inorganic Chemistry 54 (2015) 3352-3369. LinkVančo, J.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Dvořák, Z.; Paráková, L.; Trávníček, Z. Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents. PLoS ONE 9 (2014) e109901. LinkNemec, I.; Herchel, R.; Šilha, T.; Trávníček, Z. Towards a better understanding of magnetic exchange mediated by hydrogen bonds in Mn(III)/Fe(III) salen-type supramolecular dimers. Dalton Transactions 43 (2014) 15602-15616. LinkKřikavová, R.; Hošek, J.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Gold(I)-Triphenylphosphine Complexes with Hypoxanthine-Derived Ligands: In Vitro Evaluations of Anticancer and Anti-Inflammatory Activities. PLoS ONE 9 (2014) e107373. Link


SC_008
Herchel, R.; Váhovská, L.; Potočňák, I.; Trávníček, Z. Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy. Inorganic Chemistry 53 (2014) 5896-5898. LinkŠtarha, P.; Hošek, J.; Vančo, J.; Dvořák, Z.; Suchý Jr., P.; Popa, I.; Pražanová, G.; Trávníček, Z. Pharmacological and Molecular Effects of Platinum(II) Complexes Involving 7-Azaindole Derivatives. PLoS ONE 9 (2014) e90341. LinkHerchel, R.; Trávníček, Z. 5-Aminotetrazole induces spin crossover in iron(III) pentadentate Schiff base complexes: experimental and theoretical investigations. Dalton Transactions 42 (2013) 16233–16438. Link


SC_009
Šilha T.; Nemec I.; Herchel R.; Trávníček Z. Structural and magnetic characterizations of the first manganese(III) Schiff base complexes involving hexathiocyanidoplatinate(IV) bridges. CrystEngComm 15 (2013) 5351-5358. LinkTrávníček, Z.; Štarha, P.;Vančo, J.; Šilha, T.; Hošek, J.; Suchý, P.; Pražanová, G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. Journal of Medicinal Chemistry 55 (2012) 4568-4579. LinkNemec, I.; Herchel, R.; Šalitroš, I.; Trávníček, Z.; Moncoľ, J.; Fuess, H.; Ruben, M.; Linert, W. Anion driven modulation of magnetic intermolecular interactions and spin crossover properties in an isomorphous series of mononuclear iron(iii) complexes with a hexadentate Schiff base ligand. CrystEngComm 14 (2012) 7015-7024. Link

Magneto-strukturní korelace popisující vztah trigonality struktury u pentakoordinovaných Ni(II) komplexů a axiálního parametru magnetické anizotropie

Vysoce protinádorově aktivní cis-dijodoplatnatý komplex se 4-bromo-7-azaindolem a jeho in vitro cytotoxicita vůči nádorovým buněčným liniím karcinomu prsu (MCF7), osteosarkomu (HOS), karcinomu děložního čípku (HeLa), cisplatina senzitivního (A2780) a rezistentního (A2780R) karcinomu vaječníku a karcinomu prostaty (22Rv1) ve srovnání s komerčně užívaným chemoterapeutikem na bázi platiny cisplatinou