Publication in PLOS ONEPublikace v PLOS ONE

The publication “Pharmacological and molecular effects of platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives” published in respected scientific journal PLoS One (PLoS One 9 (2014) e90341; IF2012 = 3,730) fundamentally extends the knowledge about antitumour activity of the platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives with the results obtained on the animal models in vivo and the interaction studies with model biological systems (studies of stability and possible interactions with several key components of the human blood).Práce s názvem “Pharmacological and molecular effects of platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives” zveřejněná v renomovaném časopise PlosONE (PlosONE 9 (2014) e90341; IF2012 = 3,730) fundamentálně rozšiřuje poznatky o protinádorové aktivitě platnatých komplexů s deriváty 7-azaindolu o výsledky získané na zvířecích modelech in vivo a interakční studie s modelovými biologickými systémy (studie stability a možných interakcí s některými klíčovými komponenty lidské krve).

11/3/2014