Mgr. Igor Popa, Ph.D.

Oblast výzkumu

 • Syntéza organických látek
 • Syntéza komplexů vybraných přechodných kovů s bioaktivními ligandy
 • NMR spektroskopie přírodních, syntetických látek a komplexních sloučenin

Vzdělání a kvalifikace

1975 – 1980 Farmacie, Státní lékařská univerzita Moldavské republiky (Mgr.)
1980 – 1981 Zástupce vedoucího oddělení Hlavní lékařské správy Moldavské republiky
1981 – 1991 Vědecký pracovník Laboratoře bioanorganické chemie Ústavu chemie Akademie věd Moldavské republiky
1987 – 1990 Bioanorganická chemie, Ústav chemie Akademie věd Moldavské republiky (Ph.D.)
1990 – 1991 Studium na Fakultě zdokonalování lékařů Státní lékařské univerzity Moldavské republiky
1991 – 1993 Lékař klinické laboratorní diagnostiky Oddělení hemodialýzy Šesté Státní nemocnice (Kišiněv)
1993 – 1994 Vědecký pracovník Laboratoře analýzy a standardizace léků Národního farmaceutického ústavu Moldavské republiky
1994 Anorganická chemie, Státní univerzita Moldavské republiky, Chemická fakulta, Katedra anorganické chemie (CSc.)
1994 – 1995 Odborný asistent Katedry farmakologie Lékařské fakulty Přídněstrovské Státní univerzity (Tiraspol)
1995 – 1996 Odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské republiky
1998 – 2000 Dočasný docent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské republiky
1998 Zahájeno habilitační řízení na funkci docenta, obor – farmaceutická chemie, Nezávislá mezinárodní univerzita Moldavské republiky, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické chemie a farmakognózie (nedokončeno z důvodu přestěhování do ČR)
2000 – 2008 Vědecký pracovník Laboratoře růstových regulátorů PřF UP v Olomouci
2009 – 2011 Vědecký pracovník Katedry anorganické chemie PřF UP v Olomouci
od 2010 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
od 2011 Odborný asistent Katedry anorganické chemie PřF UP v Olomouci

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 50
 • Počet citací (WoS): 142
 • H-index: 6
 • Autor nebo spoluautor 7 patentů.

Vybrané publikace

 1. E. Schutznerová, I. Popa, V. Kryštof, H. Koshino, Zdeněk Trávníček, P. Hradil, P. Cankař: Utilization of DmbNHNH2 in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenols, Tetrahedron 68 3996-4002 (2012).
 2. M. Kubala, J. Vacek, I. Popa, M. Janovská, P, Kosina, J. Ulrichová, Z. Trávníček, V. Šimánek: The fluorescens properties and NMR analysis of protropine and allocryptopine, Journal of Luminiscence 131 1340-1345 (2011).
 3. L. Dvořák, I. Popa, P. Štarha, Z. Trávníček: In Vitro Cytotoxic Active Platinum(II) Complexes Derived from Carboplatin and Involving Purine Derivatives, European Journal of Inorganic Chemistry 22 3441-3448 (2010).
 4. Z. Trávníček, I. Popa, M. Čajan, R. Zbořil, V. Kryštof, J. Mikulík: The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, 57Fe Mössbauer), theoretical and biological activity studies, Journal of Inorganic Biochemistry 104(4), 405-417 (2010)
 5. L. Spíchal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmülling, M. Strnad: The purine derivative PI-55 blocks cytokinin action via receotor inhibition, Febs Journal 276(1), 244-253 (2009)
 6. Z. Trávníček, J. Mikulík, M. Čajan, R. Zbořil, I. Popa: Novel iron complexes bearing N6 substituted adenosin derivatives: Synthesis, magnetic, Fe-57 Mossbauer, DFT, and in vitro cytotoxicity studies, Bioorganic and Medicinal Chemistry 16(18), 8719-8728 (2008)

Seznam publikací podle roku

2012

 • [DOI] E. Schuetznerova, I. Popa, V. Krystof, H. Koshino, Z. Travnicek, P. Hradil, and P. Cankar, “Utilization of DmbNHNH(2) in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenols,” TETRAHEDRON, vol. 68, iss. 21, pp. 3996-4002, 2012.

2011

 • [DOI] M. Kubala, J. Vacek, I. Popa, M. Janovska, P. Kosina, J. Ulrichova, Z. Travnicek, and V. Simanek, “The fluorescence properties and NMR analysis of protopine and allocryptopine,” JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol. 131, iss. 7, pp. 1340-1345, 2011.
 • [DOI] R. Novotna, I. Popa, and Z. Travnicek, “Zinc(II) chlorido complexes of protonated kinetin and its derivatives: Synthesis, properties and X-ray structure of [Zn(Hkinetin)Cl-3]center dot kinetin,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 365, iss. 1, pp. 113-118, 2011.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, and M. Sipl, “Transformations of the natural cytokinin N6-isopentenyladenine in aqueous acidic media: structural aspects,” ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, vol. 9, iss. 16, pp. 5703-5713, 2011.

2010

 • [DOI] Z. Travnicek, P. Starha, I. Popa, R. Vrzal, and Z. Dvorak, “Roscovitine-based CDK inhibitors acting as N-donor ligands in the platinum(II) oxalato complexes: Preparation, characterization and in vitro cytotoxicity,” EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 45, iss. 10, pp. 4609-4614, 2010.
 • [DOI] A. Klanicova, Z. Travnicek, J. Vanco, I. Popa, and Z. Sindelar, “Dinuclear copper(II) perchlorate complexes with 6-(benzylamino)purine derivatives: Synthesis, X-ray structure, magnetism and antiradical activity,” POLYHEDRON, vol. 29, iss. 13, pp. 2582-2589, 2010.
 • [DOI] L. Dvorak, I. Popa, P. Starha, and Z. Travnicek, “In Vitro Cytotoxic-Active Platinum(II) Complexes Derived from Carboplatin and Involving Purine Derivatives,” EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, iss. 22, pp. 3441-3448, 2010.
 • [DOI] R. Novotna, Z. Travnicek, and I. Popa, “Synthesis and characterization of the first zinc(II) complexes involving kinetin and its derivatives: X-ray structures of 2-chloro-N6-furfuryl-9-isopropyladenine and [Zn(kinetin)(2)Cl-2]center dot CH3OH,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 363, iss. 10, pp. 2071-2079, 2010.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, and I. Popa, “Platinum(II) oxalato complexes with adenine-based carrier ligands showing significant in vitro antitumor activity,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 104, iss. 6, pp. 639-647, 2010.
 • [DOI] J. Nisler, M. Zatloukal, I. Popa, K. Dolezal, M. Strnad, and L. Spichal, “Cytokinin receptor antagonists derived from 6-benzylaminopurine,” PHYTOCHEMISTRY, vol. 71, iss. 7, pp. 823-830, 2010.
 • [DOI] P. Starha, I. Popa, and Z. Travnicek, “Palladium(II) oxalato complexes involving N6-(benzyl)-9-isopropyladenine-based N-donor carrier ligands: Synthesis, general properties, H-1, C-13 and N-15\H-1\ NMR characterization and in vitro cytotoxicity,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 363, iss. 7, pp. 1469-1478, 2010.
 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, R. Zboril, V. Krystof, and J. Mikulik, “The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, Fe-57 Mossbauer), theoretical, and biological activity studies,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 104, iss. 4, pp. 405-417, 2010.
 • [DOI] R. Novotna, Z. Travnicek, and I. Popa, “X-ray crystallographic and NMR study of the tautomerism in kinetin, kinetin riboside and their derivatives: A comparison between the solid state and solution,” JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol. 963, iss. 2-3, pp. 202-210, 2010.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Pastorek, P. Starha, I. Popa, and V. Slovak, “Nickel(II) N-Benzyl-N-methyldithiocarbamato Complexes as Precursors for the Preparation of Graphite Oxidation Accelerators,” ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, vol. 636, iss. 8, pp. 1557-1564, 2010.

2009

 • [DOI] M. Siller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherova, K. Dolezal, I. Popa, and M. Strnad, “Interactions of olomoucine II with main drug-metabolizing enzymes of human liver microsomal fraction,” TOXICOLOGY LETTERS, vol. 189, p. S108, 2009.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, and I. Popa, “Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of the first palladium(II) oxalato complexes involving adenine-based ligands,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 103, iss. 7, pp. 978-988, 2009.
 • L. Spichal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmelling, and M. Strnad, “PI-55 is a purine-derived cytokinin antagonist that blocks cytokinin action via receptor inhibition,” FEBS JOURNAL, vol. 276, pp. 390-391, 2009.
 • [DOI] M. Siller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherova, K. Dolezal, I. Popa, and M. Strnad, “Interactions of Olomoucine II with Human Liver Microsomal Cytochromes P450,” DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, vol. 37, iss. 6, pp. 1198-1202, 2009.
 • [DOI] L. Szucova, L. Spichal, K. Dolezal, M. Zatloukal, J. Greplova, P. Galuszka, V. Krystof, J. Voller, I. Popa, F. J. Massino, J. Jorgensen, and M. Strnad, “Synthesis, characterization and biological activity of ring-substituted 6-benzylamino-9-tetrahydropyran-2-yl and 9-tetrahydrofuran-2-ylpurine derivatives,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 17, iss. 5, pp. 1938-1947, 2009.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, R. Herchel, I. Popa, P. Suchy, and J. Vanco, “Dinuclear copper(II) complexes containing 6-(benzylamino)purines as bridging ligands: Synthesis, characterization, and in vitro and in vivo antioxidant activities,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 103, iss. 3, pp. 432-440, 2009.
 • [DOI] L. Spichal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmuelling, and M. Strnad, “The purine derivative PI-55 blocks cytokinin action via receptor inhibition,” FEBS JOURNAL, vol. 276, iss. 1, pp. 244-253, 2009.

2008

 • [DOI] Z. Travnicek, J. Mikulik, M. Cajan, R. Zboril, and I. Popa, “Novel iron complexes bearing N6-substituted adenosine derivatives: Synthesis, magnetic, (57)Fe Mossbauer, DFT, and in vitro cytotoxicity studies,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 16, iss. 18, pp. 8719-8728, 2008.
 • [DOI] L. Szucova, Z. Travnicek, I. Popa, and J. Marek, “Preparation and cis-to-trans transformation study of square-planar [Pt(L(n))2Cl(2)] complexes bearing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine (L(n)) by view of NMR spectroscopy and X-ray crystallography,” POLYHEDRON, vol. 27, iss. 12, pp. 2710-2720, 2008.

2007

 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, R. Herchel, and J. Marek, “The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6] center dot H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2 center dot 4H(2)O,” POLYHEDRON, vol. 26, iss. 18, pp. 5271-5282, 2007.
 • [DOI] K. Dolezal, I. Popa, E. Hauserova, L. Spichal, K. Chakrabarty, O. Novak, V. Krystof, J. Voller, J. Holub, and M. Strnad, “Preparation, biological activity and endogenous occurrence of N-6-benzyladenosines,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 15, iss. 11, pp. 3737-3747, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek, L. Szucova, and I. Popa, “Synthesis, characterization and assessment of the cytotoxic properties of cis and trans-[Pd(L)(2)Cl-2] complexes involving 6-benzylamino-9-isopropylpurine derivatives,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 101, iss. 3, pp. 477-492, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek and I. Popa, “2-chloro-6-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 63, iss. Part 2, p. O728-O730, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek and I. Popa, “2-chloro-6-[(2,6-dimethoxybenzyl)amino]9-isopropylpurine 0.125-hydrate,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 63, iss. Part 2, p. O629-O631, 2007.
 • [DOI] J. Stranska, M. Sebela, P. Tarkowski, P. Rehulka, J. Chmelik, I. Popa, and P. Pec, “Inhibition of plant amine oxidases by a novel series of diamine derivatives,” BIOCHIMIE, vol. 89, iss. 1, pp. 135-144, 2007.
 • F. Sersen, D. Loos, J. Csollei, I. Popa, J. Vanco, and F. Gregan, “Antioxidative activity of potential antihypertensives with dual effect,” CHEMICKE LISTY, vol. 101, iss. 1, pp. 60-64, 2007.

2006

 • [DOI] A. Klanicova, Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, and K. Dolezal, “Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of Co(II) complexes with N6-substituted adenine derivatives: X-ray structures of 6-(4-chlorobenzylamino)purin-di-ium diperchlorate dihydrate and [Co-6(mu-L-6)(4)Cl-8(DMSO)(10)] center dot 4DMSO,” POLYHEDRON, vol. 25, iss. 6, pp. 1421-1432, 2006.
 • [DOI] Z. Travnicek, J. Marek, and I. Popa, “6-(2-Chloro-4-fluorobenzylamino)purine,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 62, iss. Part 4, p. O1536-O1538, 2006.
 • [DOI] K. Dolezal, I. Popa, V. Krystof, L. Spichal, M. Fojtikova, J. Holub, R. Lenobel, T. Schmulling, and M. Strnad, “Preparation and biological activity of 6-benzylaminopurine derivatives in plants and human cancer cells,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 14, iss. 3, pp. 875-884, 2006.
 • [DOI] L. Szucova, Z. Travnicek, M. Zatloukal, and I. Popa, “Novel platinum(II) and palladium(II) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Synthesis, characterization and antitumour activity,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 14, iss. 2, pp. 479-491, 2006.

2005

 • [DOI] E. Hauserova, J. Swaczynova, K. Dolezal, R. Lenobel, I. Popa, M. Hajduch, D. Vydra, K. Fuksova, and M. Strnad, “Batch immunoextraction method for efficient purification of aromatic cytokinins,” JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, vol. 1100, iss. 1, pp. 116-125, 2005.
 • [DOI] Z. Travnicek, M. Sipl, and I. Popa, “Palladium(II) complexes containing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine,” JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol. 58, iss. 16, pp. 1513-1521, 2005.
 • [DOI] Z. Travnicek, A. Klanicova, I. Popa, and J. Rolcik, “Synthetic, spectral, magnetic and in vitro cytotoxic activity studies of cobalt(II) complexes with cytokinin derivatives: X-ray structure of 6-(3-methoxybenzylamino)purinium chloride monohydrate,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 99, iss. 3, pp. 776-786, 2005.

2004

 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, and K. Dolezal, “6-(4-methoxybenzylamino)purin-3-ium chloride,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, vol. 60, iss. Part 9, p. O662-O664, 2004.

2002

 • [DOI] Z. Travnicek, M. Malon, I. Popa, K. Dolezal, and M. Strnad, “Preparation and cytotoxic activity of nickel(II) complexes with 6-benzylaminopurine derivatives,” TRANSITION METAL CHEMISTRY, vol. 27, iss. 8, pp. 918-923, 2002.


Oblast výzkumu

 • Syntéza organických látek
 • Syntéza komplexů vybraných přechodných kovů s bioaktivními ligandy
 • NMR spektroskopie přírodních, syntetických látek a komplexních sloučenin

Vzdělání a kvalifikace

1975 – 1980 Farmacie, Státní lékařská univerzita Moldavské republiky (Mgr.)
1980 – 1981 Zástupce vedoucího oddělení Hlavní lékařské správy Moldavské republiky
1981 – 1991 Vědecký pracovník Laboratoře bioanorganické chemie Ústavu chemie Akademie věd Moldavské republiky
1987 – 1990 Bioanorganická chemie, Ústav chemie Akademie věd Moldavské republiky (Ph.D.)
1990 – 1991 Studium na Fakultě zdokonalování lékařů Státní lékařské univerzity Moldavské republiky
1991 – 1993 Lékař klinické laboratorní diagnostiky Oddělení hemodialýzy Šesté Státní nemocnice (Kišiněv)
1993 – 1994 Vědecký pracovník Laboratoře analýzy a standardizace léků Národního farmaceutického ústavu Moldavské republiky
1994 Anorganická chemie, Státní univerzita Moldavské republiky, Chemická fakulta, Katedra anorganické chemie (CSc.)
1994 – 1995 Odborný asistent Katedry farmakologie Lékařské fakulty Přídněstrovské Státní univerzity (Tiraspol)
1995 – 1996 Odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské republiky
1998 – 2000 Dočasný docent Katedry farmaceutické chemie a farmakognózie Farmaceutické fakulty Nezávislé mezinárodní univerzity Moldavské republiky
1998 Zahájeno habilitační řízení na funkci docenta, obor – farmaceutická chemie, Nezávislá mezinárodní univerzita Moldavské republiky, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické chemie a farmakognózie (nedokončeno z důvodu přestěhování do ČR)
2000 – 2008 Vědecký pracovník Laboratoře růstových regulátorů PřF UP v Olomouci
2009 – 2011 Vědecký pracovník Katedry anorganické chemie PřF UP v Olomouci
od 2010 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci
od 2011 Odborný asistent Katedry anorganické chemie PřF UP v Olomouci

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 50
 • Počet citací (WoS): 142
 • H-index: 6
 • Autor nebo spoluautor 7 patentů.

Vybrané publikace

 1. E. Schutznerová, I. Popa, V. Kryštof, H. Koshino, Zdeněk Trávníček, P. Hradil, P. Cankař: Utilization of DmbNHNH2 in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenols, Tetrahedron 68 3996-4002 (2012).
 2. M. Kubala, J. Vacek, I. Popa, M. Janovská, P, Kosina, J. Ulrichová, Z. Trávníček, V. Šimánek: The fluorescens properties and NMR analysis of protropine and allocryptopine, Journal of Luminiscence 131 1340-1345 (2011).
 3. L. Dvořák, I. Popa, P. Štarha, Z. Trávníček: In Vitro Cytotoxic Active Platinum(II) Complexes Derived from Carboplatin and Involving Purine Derivatives, European Journal of Inorganic Chemistry 22 3441-3448 (2010).
 4. Z. Trávníček, I. Popa, M. Čajan, R. Zbořil, V. Kryštof, J. Mikulík: The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, 57Fe Mössbauer), theoretical and biological activity studies, Journal of Inorganic Biochemistry 104(4), 405-417 (2010)
 5. L. Spíchal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmülling, M. Strnad: The purine derivative PI-55 blocks cytokinin action via receotor inhibition, Febs Journal 276(1), 244-253 (2009)
 6. Z. Trávníček, J. Mikulík, M. Čajan, R. Zbořil, I. Popa: Novel iron complexes bearing N6 substituted adenosin derivatives: Synthesis, magnetic, Fe-57 Mossbauer, DFT, and in vitro cytotoxicity studies, Bioorganic and Medicinal Chemistry 16(18), 8719-8728 (2008)

Seznam publikací podle roku

2012

 • [DOI] E. Schuetznerova, I. Popa, V. Krystof, H. Koshino, Z. Travnicek, P. Hradil, and P. Cankar, “Utilization of DmbNHNH(2) in the synthesis of amino-substituted 4-((3,5-diamino-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenols,” TETRAHEDRON, vol. 68, iss. 21, pp. 3996-4002, 2012.

2011

 • [DOI] M. Kubala, J. Vacek, I. Popa, M. Janovska, P. Kosina, J. Ulrichova, Z. Travnicek, and V. Simanek, “The fluorescence properties and NMR analysis of protopine and allocryptopine,” JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol. 131, iss. 7, pp. 1340-1345, 2011.
 • [DOI] R. Novotna, I. Popa, and Z. Travnicek, “Zinc(II) chlorido complexes of protonated kinetin and its derivatives: Synthesis, properties and X-ray structure of [Zn(Hkinetin)Cl-3]center dot kinetin,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 365, iss. 1, pp. 113-118, 2011.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Novotna, J. Marek, I. Popa, and M. Sipl, “Transformations of the natural cytokinin N6-isopentenyladenine in aqueous acidic media: structural aspects,” ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, vol. 9, iss. 16, pp. 5703-5713, 2011.

2010

 • [DOI] Z. Travnicek, P. Starha, I. Popa, R. Vrzal, and Z. Dvorak, “Roscovitine-based CDK inhibitors acting as N-donor ligands in the platinum(II) oxalato complexes: Preparation, characterization and in vitro cytotoxicity,” EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 45, iss. 10, pp. 4609-4614, 2010.
 • [DOI] A. Klanicova, Z. Travnicek, J. Vanco, I. Popa, and Z. Sindelar, “Dinuclear copper(II) perchlorate complexes with 6-(benzylamino)purine derivatives: Synthesis, X-ray structure, magnetism and antiradical activity,” POLYHEDRON, vol. 29, iss. 13, pp. 2582-2589, 2010.
 • [DOI] L. Dvorak, I. Popa, P. Starha, and Z. Travnicek, “In Vitro Cytotoxic-Active Platinum(II) Complexes Derived from Carboplatin and Involving Purine Derivatives,” EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, iss. 22, pp. 3441-3448, 2010.
 • [DOI] R. Novotna, Z. Travnicek, and I. Popa, “Synthesis and characterization of the first zinc(II) complexes involving kinetin and its derivatives: X-ray structures of 2-chloro-N6-furfuryl-9-isopropyladenine and [Zn(kinetin)(2)Cl-2]center dot CH3OH,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 363, iss. 10, pp. 2071-2079, 2010.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, and I. Popa, “Platinum(II) oxalato complexes with adenine-based carrier ligands showing significant in vitro antitumor activity,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 104, iss. 6, pp. 639-647, 2010.
 • [DOI] J. Nisler, M. Zatloukal, I. Popa, K. Dolezal, M. Strnad, and L. Spichal, “Cytokinin receptor antagonists derived from 6-benzylaminopurine,” PHYTOCHEMISTRY, vol. 71, iss. 7, pp. 823-830, 2010.
 • [DOI] P. Starha, I. Popa, and Z. Travnicek, “Palladium(II) oxalato complexes involving N6-(benzyl)-9-isopropyladenine-based N-donor carrier ligands: Synthesis, general properties, H-1, C-13 and N-15\H-1\ NMR characterization and in vitro cytotoxicity,” INORGANICA CHIMICA ACTA, vol. 363, iss. 7, pp. 1469-1478, 2010.
 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, R. Zboril, V. Krystof, and J. Mikulik, “The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, Fe-57 Mossbauer), theoretical, and biological activity studies,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 104, iss. 4, pp. 405-417, 2010.
 • [DOI] R. Novotna, Z. Travnicek, and I. Popa, “X-ray crystallographic and NMR study of the tautomerism in kinetin, kinetin riboside and their derivatives: A comparison between the solid state and solution,” JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol. 963, iss. 2-3, pp. 202-210, 2010.
 • [DOI] Z. Travnicek, R. Pastorek, P. Starha, I. Popa, and V. Slovak, “Nickel(II) N-Benzyl-N-methyldithiocarbamato Complexes as Precursors for the Preparation of Graphite Oxidation Accelerators,” ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, vol. 636, iss. 8, pp. 1557-1564, 2010.

2009

 • [DOI] M. Siller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherova, K. Dolezal, I. Popa, and M. Strnad, “Interactions of olomoucine II with main drug-metabolizing enzymes of human liver microsomal fraction,” TOXICOLOGY LETTERS, vol. 189, p. S108, 2009.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, and I. Popa, “Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of the first palladium(II) oxalato complexes involving adenine-based ligands,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 103, iss. 7, pp. 978-988, 2009.
 • L. Spichal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmelling, and M. Strnad, “PI-55 is a purine-derived cytokinin antagonist that blocks cytokinin action via receptor inhibition,” FEBS JOURNAL, vol. 276, pp. 390-391, 2009.
 • [DOI] M. Siller, P. Anzenbacher, E. Anzenbacherova, K. Dolezal, I. Popa, and M. Strnad, “Interactions of Olomoucine II with Human Liver Microsomal Cytochromes P450,” DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, vol. 37, iss. 6, pp. 1198-1202, 2009.
 • [DOI] L. Szucova, L. Spichal, K. Dolezal, M. Zatloukal, J. Greplova, P. Galuszka, V. Krystof, J. Voller, I. Popa, F. J. Massino, J. Jorgensen, and M. Strnad, “Synthesis, characterization and biological activity of ring-substituted 6-benzylamino-9-tetrahydropyran-2-yl and 9-tetrahydrofuran-2-ylpurine derivatives,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 17, iss. 5, pp. 1938-1947, 2009.
 • [DOI] P. Starha, Z. Travnicek, R. Herchel, I. Popa, P. Suchy, and J. Vanco, “Dinuclear copper(II) complexes containing 6-(benzylamino)purines as bridging ligands: Synthesis, characterization, and in vitro and in vivo antioxidant activities,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 103, iss. 3, pp. 432-440, 2009.
 • [DOI] L. Spichal, T. Werner, I. Popa, M. Riefler, T. Schmuelling, and M. Strnad, “The purine derivative PI-55 blocks cytokinin action via receptor inhibition,” FEBS JOURNAL, vol. 276, iss. 1, pp. 244-253, 2009.

2008

 • [DOI] Z. Travnicek, J. Mikulik, M. Cajan, R. Zboril, and I. Popa, “Novel iron complexes bearing N6-substituted adenosine derivatives: Synthesis, magnetic, (57)Fe Mossbauer, DFT, and in vitro cytotoxicity studies,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 16, iss. 18, pp. 8719-8728, 2008.
 • [DOI] L. Szucova, Z. Travnicek, I. Popa, and J. Marek, “Preparation and cis-to-trans transformation study of square-planar [Pt(L(n))2Cl(2)] complexes bearing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine (L(n)) by view of NMR spectroscopy and X-ray crystallography,” POLYHEDRON, vol. 27, iss. 12, pp. 2710-2720, 2008.

2007

 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, R. Herchel, and J. Marek, “The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6] center dot H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2 center dot 4H(2)O,” POLYHEDRON, vol. 26, iss. 18, pp. 5271-5282, 2007.
 • [DOI] K. Dolezal, I. Popa, E. Hauserova, L. Spichal, K. Chakrabarty, O. Novak, V. Krystof, J. Voller, J. Holub, and M. Strnad, “Preparation, biological activity and endogenous occurrence of N-6-benzyladenosines,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 15, iss. 11, pp. 3737-3747, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek, L. Szucova, and I. Popa, “Synthesis, characterization and assessment of the cytotoxic properties of cis and trans-[Pd(L)(2)Cl-2] complexes involving 6-benzylamino-9-isopropylpurine derivatives,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 101, iss. 3, pp. 477-492, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek and I. Popa, “2-chloro-6-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)amino]-9-isopropylpurine,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 63, iss. Part 2, p. O728-O730, 2007.
 • [DOI] Z. Travnicek and I. Popa, “2-chloro-6-[(2,6-dimethoxybenzyl)amino]9-isopropylpurine 0.125-hydrate,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 63, iss. Part 2, p. O629-O631, 2007.
 • [DOI] J. Stranska, M. Sebela, P. Tarkowski, P. Rehulka, J. Chmelik, I. Popa, and P. Pec, “Inhibition of plant amine oxidases by a novel series of diamine derivatives,” BIOCHIMIE, vol. 89, iss. 1, pp. 135-144, 2007.
 • F. Sersen, D. Loos, J. Csollei, I. Popa, J. Vanco, and F. Gregan, “Antioxidative activity of potential antihypertensives with dual effect,” CHEMICKE LISTY, vol. 101, iss. 1, pp. 60-64, 2007.

2006

 • [DOI] A. Klanicova, Z. Travnicek, I. Popa, M. Cajan, and K. Dolezal, “Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity of Co(II) complexes with N6-substituted adenine derivatives: X-ray structures of 6-(4-chlorobenzylamino)purin-di-ium diperchlorate dihydrate and [Co-6(mu-L-6)(4)Cl-8(DMSO)(10)] center dot 4DMSO,” POLYHEDRON, vol. 25, iss. 6, pp. 1421-1432, 2006.
 • [DOI] Z. Travnicek, J. Marek, and I. Popa, “6-(2-Chloro-4-fluorobenzylamino)purine,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol. 62, iss. Part 4, p. O1536-O1538, 2006.
 • [DOI] K. Dolezal, I. Popa, V. Krystof, L. Spichal, M. Fojtikova, J. Holub, R. Lenobel, T. Schmulling, and M. Strnad, “Preparation and biological activity of 6-benzylaminopurine derivatives in plants and human cancer cells,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 14, iss. 3, pp. 875-884, 2006.
 • [DOI] L. Szucova, Z. Travnicek, M. Zatloukal, and I. Popa, “Novel platinum(II) and palladium(II) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Synthesis, characterization and antitumour activity,” BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 14, iss. 2, pp. 479-491, 2006.

2005

 • [DOI] E. Hauserova, J. Swaczynova, K. Dolezal, R. Lenobel, I. Popa, M. Hajduch, D. Vydra, K. Fuksova, and M. Strnad, “Batch immunoextraction method for efficient purification of aromatic cytokinins,” JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, vol. 1100, iss. 1, pp. 116-125, 2005.
 • [DOI] Z. Travnicek, M. Sipl, and I. Popa, “Palladium(II) complexes containing cytokinins derived from 6-benzylaminopurine,” JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol. 58, iss. 16, pp. 1513-1521, 2005.
 • [DOI] Z. Travnicek, A. Klanicova, I. Popa, and J. Rolcik, “Synthetic, spectral, magnetic and in vitro cytotoxic activity studies of cobalt(II) complexes with cytokinin derivatives: X-ray structure of 6-(3-methoxybenzylamino)purinium chloride monohydrate,” JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, vol. 99, iss. 3, pp. 776-786, 2005.

2004

 • [DOI] Z. Travnicek, I. Popa, and K. Dolezal, “6-(4-methoxybenzylamino)purin-3-ium chloride,” ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, vol. 60, iss. Part 9, p. O662-O664, 2004.

2002

 • [DOI] Z. Travnicek, M. Malon, I. Popa, K. Dolezal, and M. Strnad, “Preparation and cytotoxic activity of nickel(II) complexes with 6-benzylaminopurine derivatives,” TRANSITION METAL CHEMISTRY, vol. 27, iss. 8, pp. 918-923, 2002.