Petra Jungová

Email: petra.jungova@upol.cz

Location: Křížkovského 8, Olomouc

Phone: (+420) 585 631 117

Fax: (+420) 585 631 012

Vedoucí oddělení veřejných zakázek, rektorát UP