RNDr. Helena Hiklová

Research interest

Měření vlastností povrchu pevných těles kontaktní metodou, vyhodnocování tvaru, drsnosti těles z kontaktních měření, doplňující mapování povrchů optických ploch a dalších pevných povrchů v rámci řešení různých projektů, kterými se zabývá SLO.

Nepravidelně, ale několikrát ročně se spolupodílím na řešení jednorázových úkolů často pro různé výrobní podniky (Hella Mohelnice, Metech Věrovany, Honeywell Aerospace Olomouc, Matex PM, s.r.o. Plzeň, a řada dalších).

Career

1980 prom.fyzik (graduated physicist) Fakulty of Science, Palacký University Olomouc
1982 RNDr.
2002 odborný pracovník (researcher) ve Společné laboratoři optiky

Participation in grant projects:

 • Nanostrukturní makroskopické systémy – technologie přípravy a charakterizace (Projekt AV ČR č. KAN301370701)
 • INGO-Účast na projektu Obs. Pierra Augera (Projekt MŠMT ČR–INGO č.LA08016)
 • Vlnové a částicové šíření světla, optické materiály a technologie (Výzkumný záměr AV ČR, FZÚ, sekce Optika, č.AVOZ10100522)
 • Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.3.00/09.0042; zde funkce manažera projektu po celou dobu jeho trvání.

Other activities

Podíl na výuce předmětu SLO/EXTM2 – Experimentální technika a měřicí metody 2

Organizování seminářů probíhajících nejméně 1x měsíčně ve SLO; na těchto seminářích vystupují především pracovníci SLO, ale velmi často i hosté z jiných pracovišť z ČR i zahraničí.

Výsledky práce byly několikrát představeny na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech, jejich výběr je uveden dále:

Conference papers (2008-2010)

 1. CHMELÍČKOVÁ, H.; KAŇA, J.; Hiklová, H.; Lapšanská, H. Steel surface laser melting parameters optimization. (1) In FUXA, J.; MACURA, P.; HALAMA, R.; KUBALA, R.; FRYDRÝŠEK, K.; FUSEK, M.; VÁCLAVEK, L.; LENERT, J.; ADÁMKOVÁ, L.; FOJTÍK, F.; ROJÍČEK, J. (Eds.) Proc.of the 46th Internat. Scientific Conf. „Experimental Stress Analysis“, June 2-5, 2008, Horní Bečva: VŠB-TU Ostrava, 2008, 31-34, ISBN 978-80-248-1774-3; (2)CD-ROM, VŠB-TU Ostrava, 2008. [P952/SLO/08].
 2. Hiklová, H. Contact profilometer surface mapping. (1) In FUXA, J.; MACURA, P.; HALAMA, R.; KUBALA, R.; FRYDRÝŠEK, K.; FUSEK, M.; VÁCLAVEK, L.; LENERT, J.; ADÁMKOVÁ, L.; FOJTÍK, F.; ROJÍČEK, J. (Eds.) Proc.of the 46th Internat. Scientific Conf. „Experimental Stress Analysis“, June 2-5, 2008, Horní Bečva: VŠB-TU Ostrava, 2008, 99-102, ISBN 978-80-248-1774-3; (2)CD-ROM, VŠB-TU Ostrava, 2008. [P953/SLO/08].
 3. PALATKA, M.; SCHOVÁNEK, P.; PECH, M.; KOČNAR, A.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M. TIR kolimační čočky pro LED diody. In KŘEPELKA, J. (ed.) Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace. Olomouc: UP Olomouc, 2007, s. 134-139, ISBN 978-80-244-1844-5. [P971/SLO/08].
 4. CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M.; PAVLÍČEK, P. Laser treatment of silicon. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (Ed.) 11th Scientific and Business Conference SILICON 2008. 4-7 November, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Rep.: TECON Scientific, s.r.o. (2008) pp. 379-384, ISBN 978-80-254-3278-5. [P990/SLO/08].
 5. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H.; CHMELÍČKOVÁ, H. Surface assessment using profilometer form Talysurf series 2. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (Ed.) 11th Scientific and Business Conference SILICON 2008. 4-7 November, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Rep.: TECON Scientific, s.r.o. (2008) pp. 331-338, ISBN 978-80-254-3278-5. [P991/SLO/08].
 6. HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M.; CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H. Contact System of Solid State Surface Mapping. In ŠMÍD, P.; HORVÁTH, P.; HRABOVSKÝ, M. (Eds.) 48th International Scientific Conference „Experimentální Analýza Napětí 2010“, Velké Losiny, Czech Republic, May 31-June 3, 2010. Olomouc: 2010, s. 89-93. ISBN 978-80-244-2533-7. [P1148/SLO/10]
 7. CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M. Laser Welding of Stainless Steel Tubes. In ŠMÍD, P.; HORVÁTH, P.; HRABOVSKÝ, M. (Eds.) 48th International Scientific Conference „Experimentální Analýza Napětí 2010“, Velké Losiny, Czech Republic, May 31-June 3, 2010. Olomouc: 2010, s. 107-114. ISBN 978-80-244-2533-7. [P1150/SLO/10]
 8. HIKLOVÁ, H. 2D and 3D mapping of solid surfaces using form Talysurf series 2 device. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (ed.) The Twelfth Scientific and Business Conference SILICON 2010, November 2-5, 2010, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. TECON: 2010, pp. 293-295, ISBN 978-80-254-7361. [P1211/SLO/10]
 9. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H. Silicon monocrystal wafers ground with various abrasive materials. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (ed.) The Twelfth Scientific and Business Conference SILICON 2010, November 2-5, 2010, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. TECON: 2010, pp. 289-291, ISBN 978-80-254-7361. [P1213/SLO/10]

Selected publications (2008-2011):

 1. MILER, M.; HIKLOVÁ, H. Prostředí se záporným indexem lomu – I. část. Jemná mechanika a optika, 2008, vol. 53, no. 7-8, pp. 215-219. ISSN 0447-6441 [P964/SLO/08].
 2. HIKLOVÁ, H.; MILER, M. Prostředí se záporným indexem lomu – II. část. Jemná mechanika a optika, 2008, vol. 53, no. 10, pp. 283-285. ISSN 0447-6441 [P996/SLO/08].
 3. ČEPL, M.; IVANOV, G.; KRATOCHVÍL, A.; HIKLOVÁ, H.; HRABOVSKÝ, M. Automatická kontrola barevných značek automobilových pružin. Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 9, pp. 255-258. ISSN 0447-6441 [P1042/SLO/09].
 4. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H. Amplitudové parametry drsnosti matnic v závislosti na druhu brusiva. Jemná mechanika a optika, 2010, Vol. 55, No. 5, pp. 149-151. ISSN 0447-6441 [P1145/SLO/10]
 5. NOŽKA, L.; PECH, M.; HIKLOVÁ, H.; MANDÁT, D.; HRABOVSKÝ, M.; SCHOVÁNEK, P.; PALATKA, M. BRDF profile of Tyvek and its implementation in the Geant4 simulation toolkit. Optics Express, 2011, Vol. 19, No. 5, pp. 4199-4209. ISSN 1094-4087. IF 3.278 [P1231/SLO/11]


Oblast výzkumu a spolupráce

Měření vlastností povrchu pevných těles kontaktní metodou, vyhodnocování tvaru, drsnosti těles z kontaktních měření, doplňující mapování povrchů optických ploch a dalších pevných povrchů v rámci řešení různých projektů, kterými se zabývá SLO.

Nepravidelně, ale několikrát ročně se spolupodílím na řešení jednorázových úkolů často pro různé výrobní podniky (Hella Mohelnice, Metech Věrovany, Honeywell Aerospace Olomouc, Matex PM, s.r.o. Plzeň, a řada dalších).

Vzdělání a kvalifikace

1980 prom.fyzik (graduated physicist) Fakulty of Science, Palacký University Olomouc
1982 RNDr.
2002 odborný pracovník (researcher) ve Společné laboratoři optiky

Spoluúčast na řešení dále uvedených projektů:

 • Nanostrukturní makroskopické systémy – technologie přípravy a charakterizace (Projekt AV ČR č. KAN301370701)
 • INGO-Účast na projektu Obs. Pierra Augera (Projekt MŠMT ČR–INGO č.LA08016)
 • Vlnové a částicové šíření světla, optické materiály a technologie (Výzkumný záměr AV ČR, FZÚ, sekce Optika, č.AVOZ10100522)
 • Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.3.00/09.0042; zde funkce manažera projektu po celou dobu jeho trvání.

Další aktivity a výsledky

Podíl na výuce předmětu SLO/EXTM2 – Experimentální technika a měřicí metody 2

Organizování seminářů probíhajících nejméně 1x měsíčně ve SLO; na těchto seminářích vystupují především pracovníci SLO, ale velmi často i hosté z jiných pracovišť z ČR i zahraničí.

Výsledky práce byly několikrát představeny na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech, jejich výběr je uveden dále:

Sborníky z konferencí (2008-2010)

 1. CHMELÍČKOVÁ, H.; KAŇA, J.; Hiklová, H.; Lapšanská, H. Steel surface laser melting parameters optimization. (1) In FUXA, J.; MACURA, P.; HALAMA, R.; KUBALA, R.; FRYDRÝŠEK, K.; FUSEK, M.; VÁCLAVEK, L.; LENERT, J.; ADÁMKOVÁ, L.; FOJTÍK, F.; ROJÍČEK, J. (Eds.) Proc.of the 46th Internat. Scientific Conf. „Experimental Stress Analysis“, June 2-5, 2008, Horní Bečva: VŠB-TU Ostrava, 2008, 31-34, ISBN 978-80-248-1774-3; (2)CD-ROM, VŠB-TU Ostrava, 2008. [P952/SLO/08].
 2. Hiklová, H. Contact profilometer surface mapping. (1) In FUXA, J.; MACURA, P.; HALAMA, R.; KUBALA, R.; FRYDRÝŠEK, K.; FUSEK, M.; VÁCLAVEK, L.; LENERT, J.; ADÁMKOVÁ, L.; FOJTÍK, F.; ROJÍČEK, J. (Eds.) Proc.of the 46th Internat. Scientific Conf. „Experimental Stress Analysis“, June 2-5, 2008, Horní Bečva: VŠB-TU Ostrava, 2008, 99-102, ISBN 978-80-248-1774-3; (2)CD-ROM, VŠB-TU Ostrava, 2008. [P953/SLO/08].
 3. PALATKA, M.; SCHOVÁNEK, P.; PECH, M.; KOČNAR, A.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M. TIR kolimační čočky pro LED diody. In KŘEPELKA, J. (ed.) Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace. Olomouc: UP Olomouc, 2007, s. 134-139, ISBN 978-80-244-1844-5. [P971/SLO/08].
 4. CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M.; PAVLÍČEK, P. Laser treatment of silicon. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (Ed.) 11th Scientific and Business Conference SILICON 2008. 4-7 November, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Rep.: TECON Scientific, s.r.o. (2008) pp. 379-384, ISBN 978-80-254-3278-5. [P990/SLO/08].
 5. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H.; CHMELÍČKOVÁ, H. Surface assessment using profilometer form Talysurf series 2. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (Ed.) 11th Scientific and Business Conference SILICON 2008. 4-7 November, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Rep.: TECON Scientific, s.r.o. (2008) pp. 331-338, ISBN 978-80-254-3278-5. [P991/SLO/08].
 6. HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M.; CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H. Contact System of Solid State Surface Mapping. In ŠMÍD, P.; HORVÁTH, P.; HRABOVSKÝ, M. (Eds.) 48th International Scientific Conference „Experimentální Analýza Napětí 2010“, Velké Losiny, Czech Republic, May 31-June 3, 2010. Olomouc: 2010, s. 89-93. ISBN 978-80-244-2533-7. [P1148/SLO/10]
 7. CHMELÍČKOVÁ, H.; LAPŠANSKÁ, H.; HIKLOVÁ, H.; HAVELKOVÁ, M. Laser Welding of Stainless Steel Tubes. In ŠMÍD, P.; HORVÁTH, P.; HRABOVSKÝ, M. (Eds.) 48th International Scientific Conference „Experimentální Analýza Napětí 2010“, Velké Losiny, Czech Republic, May 31-June 3, 2010. Olomouc: 2010, s. 107-114. ISBN 978-80-244-2533-7. [P1150/SLO/10]
 8. HIKLOVÁ, H. 2D and 3D mapping of solid surfaces using form Talysurf series 2 device. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (ed.) The Twelfth Scientific and Business Conference SILICON 2010, November 2-5, 2010, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. TECON: 2010, pp. 293-295, ISBN 978-80-254-7361. [P1211/SLO/10]
 9. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H. Silicon monocrystal wafers ground with various abrasive materials. In VOJTĚCHOVSKÝ, K. (ed.) The Twelfth Scientific and Business Conference SILICON 2010, November 2-5, 2010, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. TECON: 2010, pp. 289-291, ISBN 978-80-254-7361. [P1213/SLO/10]

Výběr publikací (2008-2011):

 1. MILER, M.; HIKLOVÁ, H. Prostředí se záporným indexem lomu – I. část. Jemná mechanika a optika, 2008, vol. 53, no. 7-8, pp. 215-219. ISSN 0447-6441 [P964/SLO/08].
 2. HIKLOVÁ, H.; MILER, M. Prostředí se záporným indexem lomu – II. část. Jemná mechanika a optika, 2008, vol. 53, no. 10, pp. 283-285. ISSN 0447-6441 [P996/SLO/08].
 3. ČEPL, M.; IVANOV, G.; KRATOCHVÍL, A.; HIKLOVÁ, H.; HRABOVSKÝ, M. Automatická kontrola barevných značek automobilových pružin. Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 9, pp. 255-258. ISSN 0447-6441 [P1042/SLO/09].
 4. HAVELKOVÁ, M.; HIKLOVÁ, H. Amplitudové parametry drsnosti matnic v závislosti na druhu brusiva. Jemná mechanika a optika, 2010, Vol. 55, No. 5, pp. 149-151. ISSN 0447-6441 [P1145/SLO/10]
 5. NOŽKA, L.; PECH, M.; HIKLOVÁ, H.; MANDÁT, D.; HRABOVSKÝ, M.; SCHOVÁNEK, P.; PALATKA, M. BRDF profile of Tyvek and its implementation in the Geant4 simulation toolkit. Optics Express, 2011, Vol. 19, No. 5, pp. 4199-4209. ISSN 1094-4087. IF 3.278 [P1231/SLO/11]