Jiří Frydrych

Email: jiri.frydrych@upol.cz  

Adresa: PřF UP, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, Česká republika

Tel.: (+420) 58 563 4959

Fax: (+420) 58 563 4958

Oblast výzkumu:

Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů, konstrukce mössbauerovských spektrometrů, fotokatalýza vody, depozice tenkých filmů, spin coating.

Vzdělání a dosažená kvalifikace:

2000-2005: Magisterský studijní program: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra experimentální fyziky, obor Aplikovaná fyzika.

2005-současnost: Doktorský studijní program: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra experimentální fyziky, obor Aplikovaná fyzika.

2006-2010: vědecký pracovník, Centrum výzkumu nanomateriálů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

2010 -současnost: vědecký pracovník RCPTM, Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci.

Další aktivity:

Výuková činnost

2007-současnost:  Praktikum z atomové a jaderné fyziky.

Spoluřešitel projektu “Kontakt“

“Mössbauer spectroscopy measurements of ferrates(VI) and iron complexes under specific conditions”, 2008-2009 (MEB 040806). Dvoustranný projekt s katedrou Jaderné chemie, Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko.

Účast na mezinárodních konferencích:

2007     NANO’07, Brno, ČR, poster

2008     Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, MSMS’08, Hlohovec u Břeclavi, ČR, přednáška

2008     International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect, ISIAME’08, Budapešť, Maďarsko, poster

2009     International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, ICAME’09, Vídeň, Rakousko, poster

2010     Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, MSMS’10, Liptovský Ján, SR, přednáška

2010     NANOCON 2010, Olomouc, ČR, přednáška

Publikační aktivity: 

 • J. Frydrych, M. Mašláň, R. Zbořil, J. Pechoušek a M. Heřmánek „CEMS and CXMS Spectrometer: Construction and Applications“ Acta Metallurgica Slovaca sv. 13, č. 6, str. 298–301, 2007
 • J. Pechoušek, M. Mašláň, J. Frydrych, D. Jančík a R. Procházka „Improving Detector Signal Processing with Pulse Height Analysis in Mössbauer Spectrometers“ Hyperfine Interactions sv. 175, č. 1–3, str. 1–8, 2007
 • J. Frydrych, M. Mašláň, J. Pechoušek a D. Jančík ED M. Mašláň a R. Zbořil „Conversion Electron Detectors for 57Fe Mössbauer Measurements“ Mössbauer Spectroscopy in Materials Science sv. 1070, str. 170–184, 2008.
 • J. Frydrych a M. Mašláň „Mössbauerovský spektrometr s detekcí konverzních elektronů a konverzního rentgenového záření“ technická dokumentace, UP Olomouc, 2008
 • J. Frydrych, M. Mašláň a L. Machala „Technologie pro nanášení tenkých hematitových vrstev“ technická dokumentace, UP Olomouc, 2009
 • C.D. Park, J. Walker, R. Tannenbaum, A.E. Stiegman, J. Frydrych a L. Machala „Sol-Gel-Derived Iron Oxide Thin Films on Silicon: Surface Properties and Interfacial Chemistry“ ACS Applied Materials & Interfaces sv. 1, č. 9, str. 1843–1846, 2009
 • J. Pechoušek, R. Procházka, M. Mašláň, D. Jančík a J. Frydrych „Digital Proportional-Integral-Derivative Velocity Controller of a Mössbauer Spectrometer“ Measurement Science & Technology sv. 20, č. 1, str. 1–4, 2009
 • J. Frydrych, L. Machala, M. Heřmánek, I. Medřík, M. Mašláň, J. Tuček, J. Pechoušek a V.K. Sharma „A Nanocrystalline Hematite Film Prepared from Iron(III) Chloride Precursor“ Thin Solid Films sv. 518, č. 21, str. 5916–5919, 2010
 • J. Frydrych „Nové postupy depozice nanokrystalických hematitových vrstev pro solární štěpení vody“ A-Z Elektro sv. 1, č. 4, str. 46–51, 2010
 • J. Pechoušek, R. Procházka, J. Čuda, J. Frydrych a D. Jančík, ED J. Tuček a M. Miglierini „Investigation of the Mössbauer Spectrum Quality as a Dependence on the Frequency of the Velocity Signal“ Mössbauer Spectroscopy in Materials Science sv. 1258, str. 134–142, 2010
 • J. Pechoušek, R. Procházka, D. Jančík, J. Frydrych a M. Mašláň „Universal LabVIEW-Powered Mössbauer Spectrometer Based on USB, PCI or PXI Devices“ Journal of Physics: Conference Series sv. 217, č. 1, str. 1–4, 2010
 • R. Procházka, J. Pechoušek a J. Frydrych, ED J. Tuček a M. Miglierini „Development of the Fast Scintillation Detector with Programmable High Voltage Adjustment Suitable for Mössbauer Spectroscopy“ Mössbauer Spectroscopy in Materials Science sv. 1258, str. 143–149, 2010
 • K. Sivula, R. Zbořil, F. Le Formal, R. Robert, A. Weidenkaff, J. Tuček, J. Frydrych a M. Grätzel „Photoelectrochemical Water Splitting with Mesoporous Hematite Prepared by a Solution-Based Colloidal Approach“ Journal of the American Chemical Society sv. 132, str. 7436–7444, 2010
 • J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň a R. Zbořil „Technologie výroby nanostrukturovaných fotokatalyticky aktivních hematitových filmů metodou „spin coating“ z prekurzoru FeCl3“ technická dokumentace, UP Olomouc, 2010
 • J. Pechoušek, R. Procházka a V. Procházka, a J. Frydrych „Virtual Instrumentation Technique Used in the Nuclear Digital Signal Processing System Design: Energy and Time Measurement Tests“ Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment sv. 637, str. 200–205, 2011
 • J. Frydrych „Mössbauerova spektroskopie“ A-Z Elektro sv. 2, č. 2, str. 54–57, 2011
 • J. Tuček, L. Machala, J. Frydrych, J. Pechoušek a R. Zbořil, ED V.K. Sharma „Mössbauer Spectroscopy in Study of Nanocrystalline Iron Oxides from Thermal Processes“ přijato k publikování jako kapitola v monografii „Mössbauer Spectroscopy: Applications in Chemistry, Biology, Industry and Nanotechnology“ Wiley-VCH, 2011