Jiří Frydrych

Email: jiri.frydrych@upol.cz  

Adresa: PřF UP, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, Česká republika

Tel.: (+420) 58 563 4959

Fax: (+420) 58 563 4958

Oblast výzkumu:

Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů, konstrukce mössbauerovských spektrometrů, fotokatalýza vody, depozice tenkých filmů, spin coating.

Vzdělání a dosažená kvalifikace:

2000-2005: Magisterský studijní program: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra experimentální fyziky, obor Aplikovaná fyzika.

2005-současnost: Doktorský studijní program: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra experimentální fyziky, obor Aplikovaná fyzika.

2006-2010: vědecký pracovník, Centrum výzkumu nanomateriálů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

2010 -současnost: vědecký pracovník RCPTM, Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci.

Další aktivity:

Výuková činnost

2007-současnost:  Praktikum z atomové a jaderné fyziky.

Spoluřešitel projektu “Kontakt“

“Mössbauer spectroscopy measurements of ferrates(VI) and iron complexes under specific conditions”, 2008-2009 (MEB 040806). Dvoustranný projekt s katedrou Jaderné chemie, Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko.

Účast na mezinárodních konferencích:

2007     NANO’07, Brno, ČR, poster

2008     Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, MSMS’08, Hlohovec u Břeclavi, ČR, přednáška

2008     International Symposium on the Industrial Applications of Mössbauer Effect, ISIAME’08, Budapešť, Maďarsko, poster

2009     International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, ICAME’09, Vídeň, Rakousko, poster

2010     Mössbauer Spectroscopy in Materials Science, MSMS’10, Liptovský Ján, SR, přednáška

2010     NANOCON 2010, Olomouc, ČR, přednáška

Publikační aktivity: