Čištění pitné vody a povrchových vod

Oxidační technologie pro čištění povrchových a pitných vod založené na použití železa ve vysokovalenčních stavech (ferrátů IV, V, VI)

Vysoce efektivní při odstraňování

 • Anorganických látek jako jsou arsen, uran, zinek, měď, nikl (a mnoho dalších těžkých kovů), kyanidů, fosfátů, sulfátů, atd.
 • Organických látek, jako jsou hormony, pesticidy, farmaceutické sloučeniny, atd.
 • Biologické polutanty, jako jsou sinice.

Vlastnosti ferátových materiálů

 • Vysoký oxidační potenciál (elektronový akceptor) díky železu ve vysokých valenčních stavech
 • Vysoce efektivní vůčí širokému spektru polutantnů
 • Dezinfekční efekt vůči různým mikroorganismům (Salmonela, Coli, Cryptoporidia, atd.)
 • Koagulační a flokulační schopnosti
 • Zvyšuje hodnotu pH
 • Vysoká reaktivita při nízké spotřebě činidla
 • Produktem reakcí jsou oxidy železa s velkou plochou povrchu, které jsou dále užitečné pro další sorpci
 • Technologie šetrná k životnímu prostředí
 • Nízké náklady v porovnání s bežnými technologiemi

ENVIFER

 • Produkt založený na ferátech (IV, V or VI,nebo jejich kombinacích) s vynikajícími oxidačními vlastnostmi
 • Oxidační/dezinfekční vlastnosti jsou doprovázeny vysokou schopností sorpce reakčních produktů
 • Rozpustné látky, stabilní v roztocích s vysokým pH
 • V pevné formě jsou stabilní (v suchém prostředí)


A MNOHEM VÍCE...

 • Jsme schopni nabídnout libovolně modifikované železné nanomateriály
 • Jakékoliv podrobnější informace na vyžádání

Stáhnout tento katalogový list jako PDF

Více informací Vám poskytneme na emailu rcptm.services@upol.cz