Molekulární nanostruktury na površích

Dr. Bruno de la Torre

Vedoucí skupiny

Email:  bruno.de@upol.cz 
Telefon: +420 585 63 4472

Výzkumná skupina se zaměřuje na strukturní a elektronické vlastnosti materiálů v rozlišení jednotlivých atomů a molekul pomocí technik využívajících skenovací sondy. Cílem je navrhovat molekulární nanoarchitektury rozložené na kovových substrátech, které mají specifické elektronické a magnetické funkce a mohou tak sloužit jako nová generace nanozařízení.

Výzkumná koncepce se zaměřuje na prohloubení pochopení rozmanitých funkcí kovalentních molekulárních platforem a objevování synergických jevů, které mohou položit základy inovativním aplikacím. K dosažení tohoto cíle výzkumníci používají nejmodernější metody využívající skenovací sondy při nízkých teplotách (4,2 K), které umožňují zobrazovat molekulární struktury s atomovou přesností a tím lépe porozumět jejich elektronickým vlastnostem. To umožňuje zobrazení nanostruktur až na úrovni jednotlivých vazeb, čímž lze zkoumat širokou škálu fyzikálních vlastností, jako je energetické a prostorové rozložení specifických molekulárních orbitalů nebo celková elektronová hustota. Kromě toho analýza neelastické spin-flipové excitace umožňuje lépe porozumět magnetickým vlastnostem těchto molekulárních nanostruktur.

Oblasti výzkumu

  • Molekulární nanoelektronika
  • Nanografenová spintronika spintronics
  • Jednoatomová katalýzaVýznamné výsledky