Tiskové zprávy

Press releases for download

Vědci našli novou strategii pro syntézu dosud nedostupných polymerů

14. 09. 2020

Vědci obohatili spektrum protinádorových látek o již třetí generaci koordinačních sloučenin mědi

14. 09. 2020

CATRIN může posunout českou vědu, věří i její konkurenti

22. 06. 2020

Magnetické nanočástice z RCPTM pro testování covid-19 míří do praxe

25. 05. 2020

Vědci z několika institucí otevřou nové možnosti mikroskopického zkoumání materiálů

20. 05. 2020

Čeští vědci přispěli k vývoji nové třídy jednorozměrných organických vodičů

22. 04. 2020

Do RCPTM míří prestižní evropský grant na podporu mezinárodní spolupráce při výzkumu rakoviny

30. 03. 2020

Na UP míří prestižní grant Evropské výzkumné rady, první svého druhu v ČR

13. 01. 2020

Týden vědy a techniky bude bohatý na zážitky i poznání

4. 11. 2019

Stane se stokrát vyřčená lež pravdou?
Komentář k vyjádření děkana PřF UP k případu Nature Communications

10. 10. 2019

Chemically modified 2D materials can act as toxic blades for water organisms

23. 09. 2019

Zaměstnanci RCPTM vyhlásili stávkovou pohotovost, obávají se o osud centra i o práci

26. 08. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

18. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. Dr. Patrik Schmuki

17. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. Jiří Čejka, DrSc.

17. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. Rajender S. Varma, Ph.D.

16. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

17. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

16. 06. 2019

Otevřený dopis rektorovi UP - prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

13. 06. 2019

Prohlášení zaměstnanců RCPTM

14. 06. 2019

Vyjádření prof. Radka Zbořila k závěrům Etické komise UP

14. 06. 2019

Scientists from Olomouc accelerate chemical reactions with a single atom

29. 04. 2019

Nové látky s protinádorovým účinkem sázejí na tantal

18. 03. 2019

Cyklus Současná chemie upozorní na mimořádné postavení olomoucké vědy

13. 02. 2019

Olomoucká univerzita má pět zástupců na seznamu nejcitovanějších vědců světa

27. 11. 2018

K největšímu festivalu vědy se univerzita připojí přednáškami i workshopy

01. 11. 2018

Czech scientists have discovered a new way to control the magnetic and electronic properties of molecules

04. 09. 2018

Špičková věda a pokročilé technologie z Univerzity Palackého zachrání unikátní umělecké památky

09. 04. 2018

Kurz Současná chemie se letos dotkne i palčivých společenských otázek

19. 02. 2018

Vědecká centra získala dotaci na předaplikační výzkum

14. 02. 2018

Silver offers hope of solving the antibiotics crisis

23. 01. 2018

Vědci ověřili možnost kvantových peněz

03. 01. 2018

UP získá 700 milionů korun na excelentní výzkum

27. 11. 2017

Vědci přináší nový pohled na vlastnosti chemických prvků

02. 05. 2017

V Olomouci vystoupí špičkoví vědci

13. 03. 2017

Magnets Without Metals: Czech Scientists Develop Magnetic Carbon

06. 03. 2017

Nové materiály pomohou získat energii rozkladem vody

30. 01. 2017