Patenty

Patenty zaměstnanců CATRIN


Composite material comprising organic-fibres and zerovalent iron nanoparticles and its use as catalyst

Inventors: Kasibhatta Kumara, Petala Eleni, Kasibhatta Josena, Perman Jason, Filip Jan, Zboril Radek.: (EP 2 995 374, 9/2020)


Heteroleptické komplexy mědi s osajinem nebo pomiferinem a jejich použití pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění

Inventors:Trávníček Zdeněk, Vančo Ján, Dvořák Zdeněk: (CZ 33256, 9/2019)


Polymer substrate with immobilized silver nanoparticles and method of praparation thereof

Inventors: J. Soukupová, R. Zbořil: (EP 3407715 , 12/2019).


N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donotrovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii

Inventors: Z. Trávníček, J. Vančo, Z. Dvořák: (CZ 307954, 7/2019)


Method for verification of product authenticity

Inventors: V. Ranc, R. Zbořil: (EP 3262184, 10/2019).


Polymerní substrát s imobilizovanými nanočásticemi stříbra a způsob jeho přípravy 

Inventors: J. Soukupová, R. Zbořil: (CZ 306966, 8/2019).


Způsob přípravy koncentrované, agregačně stabilní disperze nanočástic stříbra, disperze a její použití

Inventors: J. Soukupová, R. Zbořil: (CZ 307919, 7/2019).


Způsob úpravy znečištěných a odpadních vod, zejména splaškových a průmyslových, za kombinovaného použití částic Fe(0) a sloučenin Fe (IV) a/nebo Fe(VI) k redukci a oxidaci polutantů pod ochrannou atmosférou a zařízení k jeho provádění

Inventors: M. Holba, O. Škorvan, M. Plotěný, J. Filip, K. Machalová Šišková, R. Zbořil: (CZ 307737, 2/2019)


Sulfidované částice nulamocného železa

Inventors: M. Brumovský, J. Slunský, J. Filip, R. Zbořil, P. Andrýsková, J. Oborná: (CZ 32484, 1/2019)


Dichloro-komplexy tantalu, způsob jejich přípravy a použití pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění

Inventors: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: (CZ 307696, 1/2019)


 

Method of immobilization of silver nanoparticles on solid substrates

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Zbořil R., Soukupová J.: (US 9505027 B2)


Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Gáliková J., Hošek J., Vančo J. (CZ 305624 B6 12/2015)


Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Křikavová R., Hošek J., Dvořák Z. (CZ 305585 B6, 11/2015)


Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Novotná R., Dvořák Z. (CZ 305411 B6, 08/2015)


Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z. (CZ 305374 B6, 07/2015)


Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z.  (EP2636410 B1, 04/2015)


Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček Z., Šindelář Z., Dvořák Z. (CZ 304883 B6, 11/2014)


 

Způsob aktivace vodných disperzí nanočástic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

Původci: Prucek R., Kvítek L., Panáček A., Ranc V., Zbořil R. (304231)


The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides

Původci: Zbořil R., Schneeweiss O., Filip J.,  Mašláň M. (EP2164656)


Univerzální metoda imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty použitím polyethyleniminu s větvenou strukturou jako adhesivní vrstvy a redukčního činidla

Původci: Zbořil R., Soukupová J. (CZ2012000068)


Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění

Původci: Trávníček Z., Vančo J., Buchtík R., Dvořák Z. (CZ 304045)


Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii

Původci: Trávníček Z., Vančo J., Popa I., Šilha T. (CZ 303649)


Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění

Původci: Trávníček Z., Štarha P., Dvořák Z. (CZ 303560)


Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii

Původci: Trávníček Z., Štarha P., Popa I. (CZ 303417)


Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii

Původci: Buchtík R., Dvořák Z., Trávníček Z., Vančo J. (CZ 303009)


Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii

Původci: Štarha P., Trávníček Z., Popa I. (CZ 302623)


Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii

Původci: Dvořák Z., Trávníček Z., Popa I. (CZ 302618)


Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty

Původci: Zbořil R., Soukupová J. (CZ 303502)


Způsob depozice nanočástic kovů na povrch substrátu

Původci: Šišková K., Šafářová K., Mašláň M. (CZ 303566)


Způsob bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Původci: Horváth P., Šmíd P., Hrabovský M., Stanke L. (CZ 304207)


Nanočástice oxidu železa s vylepšenými T2 relaxačními indexy pro zobrazování magnetickou rezonancí a způsob jejich přípravy

Původci: Dipak M., Zoppellaro G., Zbořil R., Poláková K. (přihláška 2012-458)