Patenty

Způsob měření rychlých změn nízkých hodnot povrchové vodivosti dielektrik v prostředí elektromagnetické interference síťového napětí a zařízení pro provádění tohoto způsobu měření

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: P. Fryčák: (CZ 306726 B6, 04/2017).


Method of immobilization of silver nanoparticles on solid substrates

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (US 9505027 B2).


Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Vančo, J. (CZ 305624 B6 12/2015).


Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z. (CZ 305585 B6, 11/2015)


Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z. (CZ 305411 B6, 08/2015)


Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z. (CZ 305374 B6, 07/2015)


Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.  (EP2636410 B1, 04/2015)


Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii

Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z. (CZ 304883 B6, 11/2014)


Způsob přípravy vodných disperzí nanočástic kovů

Původci: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panáček: (304160)


Způsob aktivace vodných disperzí nanočástic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

Původci: R. Prucek, L. Kvítek, A. Panáček, V. Ranc, R. Zbořil: (304231)


The method of synthesis of the iron nanopowder with the protective oxidic coat from natural and synthetic nanopowdered iron oxides and oxyhydroxides.

Původci: R. Zbořil, O. Schneeweiss, J. Filip, M. Mašláň: (EP2164656)


Univerzální metoda imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty použitím polyethyleniminu s větvenou strukturou jako adhesivní vrstvy a redukčního činidla.

Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ2012000068)


Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.

Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák: (CZ 304045).


Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii.

Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha: (CZ 303649).


Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění.

Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: (CZ 303560)


Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa: (CZ 303417).


Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: R. Buchtík, Z. Dvořák, Z. Trávníček, J. Vančo: (CZ 303009).


Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302623).


Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii.

Původci: Z. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa: (CZ 302618).


Způsob imobilizace nanočástic stříbra na pevné substráty.

Původci: R. Zbořil, J. Soukupová: (CZ 303502).


Způsob depozice nanočástic kovů na povrch substrátu.

Původci: K. Šišková, K. Šafářová, M. Mašláň: (CZ 303566).


Způsob bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Původci: P. Horváth, P. Šmíd, M. Hrabovský, L. Stanke: (CZ 304207).


Nanočástice oxidu železa s vylepšenými T2 relaxačními indexy pro zobrazování magnetickou rezonancí a způsob jejich přípravy.

Původci: M. Dipak, G. Zoppellaro, R. Zbořil, K. Poláková: (přihláška 2012-458).