Business

Business


All-Sky Kamera

Automatický monitoring celé oblohy, vyhodnocení a krátkodobá předpověď oblačnosti, zefektivnění pozorování blízkých i vzdálených vesmírných objektů... to vše zajištuje All-Sky Camera pro desítku observatoří na celém světě: USA, Chile, Mexiko, Argentina, Španělsko, Namibie, a další.


Více informací o All-Sky Kameře

Mössbauerovy spektrometry

Gama spektrometr určený především k analýze materiálů, které obsahují železo, cín, zlato, europium, nebo ruthenium. Spektrometr je používaný jak ke špičkovému základnímu výzkumu, tak i k aplikovanému výzkumu. Celý systém má kompaktní rozměry, je soběstačný a snadný k použití – radiační stínění je samozřejmostí. Naše spektrometry pracují v laboratořích po celém světě (USA, Německo, Jižní Korea, Velká Británie, Rusko a mnoho dalších).


Více informací o Mössbauerových Spektrometrech (https://www.mossbauer-spectrometers.com)

Technologie pro čištění spodních vod

Stoprocentní odstranění znečištění spodních vod perchlorem, etanem, benzeny, arzénem, chrómem, mědí či jinými kovovými či organickými a anorganickými látkami je možné použitím zerovalentních nanočástic železa. Úspěšně vyzkoušeno a použito na lokalitách ve Španělsku, Portugalsku, Dánsku, Francii, Rakousku, USA, České republice, Belgii a v dalších státech.


Více informací o čištěí spodních vod