Environmentální nanotechnologie

Výzkumné zaměření

Environmentální skupina se soustředí zejména na výzkum a vývoj pokročilých nanomateriálů a nových technologií pro aplikace v environmentální chemii včetně udržitelných aplikací v katalýze. Tyto nanomateriály mají uplatnění především ve třech hlavních oblastech: environmentální technologie, udržitelné katalytické aplikace a foto- a elektrochemické aplikace. První oblast zahrnuje vývoj (nano)materiálů s různým oxidačním stavem železa (například kovové železo, feráty – FeIV,V,VI) pro environmentální aplikace včetně čištění vod od toxických látek a dále také zkoumání ekotoxicity výše uvedených nanočástic apod. Druhá oblast se soustřeďuje na katalytické aplikace nanomateriálů na bázi kovů, oxidů kovů a uhlíku pro dosažení efektivní organické transformace. Dosažený pokrok v oblasti katalytických systémů na bázi oxidů železa představuje jedinečné výhody, které plynou z vysoké recyklovatelnosti a magnetických separací. Takové procesy jsou nejen ekologické, ale i ekonomicky zajímavé. Rychlý vzestup v oblasti fotochemie a elektrochemie zejména kvůli aplikacím souvisejícími s energiemi, například solární články nebo elektrokatalýza, byl silným impulsem k tomu, abychom se podíleli na vývoji nových materiálů také pro foto- a elektrochemické aplikace.

Oblasti výzkumu:

 • Chemie nulamocného železa a jeho aplikace
 • Železo ve vyšších oxidačních stavech - feráty (IV, V, VI)
 • Katalýza, zelená chemie
 • Katalýza na bázi uhlíku
 • Katalýza pomocí core-shell nanočástic
 • Ekotoxicita nanočástic
 • Fotoelektrochemie, solární články


Nejvýznamnější výsledky – publikace

M. Gawande, A. Goswami, F. Felpin, T. Asefa, X. Huang, R. Silva, X. Zou, R. Zboril, R. Varma. Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis, CHEM. REV., vol. 116, pp. 3722–3811, 2016.
DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00482, IF = 46.568
V.K. Sharma, J. Filip, R. Zboril, R.S. Varma. Natural Inorganic Nanoparticles – Formation, Fate, and Toxicity in the Environment. – CHEM. SOC. REV., vol. 44, pp. 8410-8423, 2015.
DOI: 10.1039/C5CS00236B, IF = 33.383
M. Gawande, A. Goswami, T. Asefa, H. Guo, A. Biradar, D.-L. Peng, R. Zboril, R. Varma. Core-shell nanoparticles: synthesis and applications in catalysis and electro-catalysis. CHEM. SOC. REV., vol. 44, pp. 7540-7590, 2015.
DOI: 10.1039/C5CS00343A, IF = 33.38
A.K. Rathi, M.B. Gawande, J. Pechousek, J. Tucek, C. Aparicio, M. Petr, O. Tomanec, R. Krikavova, Z. Travnicek, R.S. Varma, R. Zboril. Maghemite decorated with ultra-small palladium nanoparticles (γ-Fe2O3–Pd): applications in the Heck–Mizoroki olefination, Suzuki reaction and allylic oxidation of alkenes. GREEN CHEM., vol. 18, pp. 2363-2373, 2016.
DOI: 10.1039/C5GC02264A, IF = 8.02
K.J. Datta, M.B. Gawande, K.K.R. Datta, V. Ranc, J. Pechousek, M. Krizek, J. Tucek, R. Kale, P. Pospisil, R.S. Varma, T. Asefa, G. Zoppellaro, R. Zboril. Micro-Mesoporous Iron Oxides with Record Efficiency for Decomposition of Hydrogen Peroxide: Morphology Driven Catalysis for Degradation of Organic Contaminants. J. MATER. CHEM. A, vol. 4, pp. 596-604, 2016.
DOI: 10.1039/C5TA08386A, IF= 7.443
K.J. Datta, K.K.R. Datta, M.B. Gawande, V. Ranc, K. Čépe, V. Malgras, Y. Yamauchi, R.S. Varma, R. Zboril. Pd@Pt Core-Shell Nanoparticles with Branched Dandelion-like Morphology as Highly Efficient Catalysts for Olefin Reduction. CHEM. EUR. J., vol. 22, pp. 1577-1581, 2016.
DOI: 10.1002/chem.201503441, IF= 5.731
M. Baikousi, Y. Georgiou, Ch. Daikopoulos, A. Bourlinos, J. Filip, R. Zboril, Y. Deligiannakis, M. Karakassides. Synthesis and Characterization of Robust Zero Valent Iron/Mesoporous Carbon Composites and Their Applications in Arsenic Removal. CARBON, vol. 93, pp. 636-647, 2015.
DOI: 10.1016/j.carbon.2015.05.081, IF= 6.196
E. Petala, M. Baikousi, M.A. Karakassides, G .Zoppellaro, J. Filip, J. Tucek, K.C. Vasilopoulos, J. Pechousek, R. Zboril. Synthesis, physical properties and application of the zero-valent iron/titanium dioxide heterocomposite having high activity for the sustainable photocatalytic removal of hexavalent chromium in water, PHYS. CHEM. CHEM. PHYS., vol. 18, pp. 10637-10646, 2016.
DOI: 10.1039/C6CP01013J, IF= 4.493
P. Slovák, O. Malina, J. Kašlík, O. Tomanec, J. Tuček, M. Petr, J. Filip, G. Zoppellaro, R. Zbořil. Zero-Valent Iron Nanoparticles with Unique Spherical 3D Architectures Encode Superior Efficiency in Copper Entrapment. ACS SUSTAINABLE CHEM. ENG., vol. 4, pp. 2748-2753, 2016.
DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00242, IF= 4.642
R.K. Sharma, M. Yadav, Y. Monga, R. Gaur, A. Adholeya, R. Zboril, R.S. Varma, M.B. Gawande. Silica-Based Magnetic Manganese Nanocatalyst - Applications in the Oxidation of Organic Halides and Alcohols. ACS SUSTAINABLE CHEM. ENG., vol. 4, pp. 1123-1130, 2016.
DOI: 10.1021/acssuschemeng.5b01183, IF= 4.642
I. Safarik, N. Ashoura, Z. Maderova, K. Pospiskova, E. Baldikova, M. Safarikova. Magnetically modified Posidonia oceanica biomass as an adsorbent for organic dyes removal. MEDIT. MAR. SCI., vol. 17/2, pp. 351-358, 2016.
DOI: 10.12681/mms.1549, IF= 1,505
I. Safarik, L. Nydlova, K. Pospiskova, E.Baldikova, Z. Maderova, M. Safarikova. Rapid determination of iron oxide content in magnetically modified particulate materials. PARTICULOGY, vol 26, pp. 114-117, 2015.
DOI: 10.1016/j.partic.2015.11.001, IF= 2,11
I. Safarik, K. Pospiskova, E.Baldikova, Z. Maderova, M. Safarikova. Magnetic modification of cells. In: Applications of NanoBioMaterials, Volume II: Engineering of NanoBioMaterials (Grumezescu,A., ed.), ELSEVIER, pp. 145-180, 2016.
I. Safarik, Z. Maderova, K. Horska, E. Baldikova, K. Pospiskova, M. Safarikova. Spent rooibos (Aspalathus linearis) tea biomass as an adsorbent for organic dyes removal. BIOREMEDIAT. J., vol. 19, pp. 183-187, 2016.
DOI: 10.1080/10889868.2014.979279, IF= 0.5
K. Pospiskova, I. Safarik. Magnetically responsive enzyme powders. J. MAGN. MAGN. MATER., vol. 380, pp. 197-200, 2015. DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.10.037, IF= 1.97
M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril, R. S. Varma: Microwave-Assisted Chemistry: Synthetic Applications for Rapid Assembly of Nanomaterials and Organics, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 47, iss. 4, pp. 1338-1348, 2014.
DOI: 10.1021/ar400309b, IF = 22.32
V. K. Sharma, R. Zboril, R. S. Varma: Ferrates: Greener Oxidants with Multimodal Action in Water Treatment Technologies, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, vol. 48, iss. 2, pp. 182-191, 2015.
DOI: 10.1021/ar5004219, IF = 22.32
A. K. Rathi, M. B. Gawande, R. Zboril, R. S. Varma: Microwave-assisted synthesis – Catalytic applications in aqueous media, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 291, pp. 68-94, 2015.
DOI: 10.1016/j.ccr.2015.01.011, IF = 12.239
M. B. Gawande, A. K. Rathi, J. Tucek, K. Safarova, N. Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, L. Kvitek, R. S. Varma, R. Zboril: Magnetic gold nanocatalyst (nanocat-Fe–Au): catalytic applications for the oxidative esterification and hydrogen transfer reactions, GREEN CHEMISTRY, vol. 16, iss. 9, pp. 4137, 2014.
DOI: 10.1039/c4gc00774c, IF = 8.02
M. B. Gawande, Y. Monga, R. Zboril, R. Sharma: Silica-decorated magnetic nanocomposites for catalytic applications, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, vol. 288, pp. 118-143, 2015.
DOI: 10.1016/j.ccr.2015.01.001, IF = 12.239
S. Saá, M. B. Gawande, A. Velhinho, J. P. Veiga, N. Bundaleski, J. Trigueiro, A. Tolstogouzov, O. M. Teodoro, R. Zboril, R. S. Varma and P. Branco: "Magnetically recyclable magnetite-palladium (Nanocat-Fe-Pd) nanocatalyst for the Buchwald-Hartwig reaction", GREEN CHEM., vol. 16, pp. 3494-3500, 2014.
DOI: 10.1039/c4gc00558a, IF = 6.852
A. S. Burange, M. B. Gawande, F. L. Y. Lam, R. V. Jayaram, R. Luque: Heterogeneously catalyzed strategies for the deconstruction of high density polyethylene: plastic waste valorisation to fuels, GREEN CHEM., vol. 17, iss. 1, pp. 146-156, 2015.
DOI: 10.1039/c4gc01760a, IF = 8.020
R. K. Sharma, S. Sharma, S. Dutta, R. Zboril, M. B. Gawande: Silica-nanosphere-based organic–inorganic hybrid nanomaterials: synthesis, functionalization and applications in catalysis, GREEN CHEM., vol. 17, pp. 3207-3230, 2015.
DOI: 10.1039/c5gc00381d IF = 8.020
M. B. Gawande: Metal-Catalyzed Reactions in Water CHEMSUSCHEM, 2015.
DOI: 10.1002/cssc.201500663, IF- 7.65
V. Sharma, K. Siskova, R. Zboril and J. Gardea-Torresdey: "Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental conditions: Fate, stability and toxicity", ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol. 204, pp. 15-34, 2014.
DOI: 10.1016/j.cis.2013.12.002, IF = 8.636
M. B. Gawande, R. Zboril, V. Malgras, Y. Yamauchi: Integrated nanocatalysts: a unique class of heterogeneous catalysts, J. MATER. CHEM. A, vol. 3, iss. 16, pp. 8241-8245, 2015.
DOI: 10.1039/c5ta00119f, IF = 7.443
I. Safarik, G. Prochazkova, K. Pospiskova, T. Branyik: Magnetically modified microalgae and their applications, CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, pp. 1-11, 2015.
DOI: 10.3109/07388551.2015.1064085, IF = 7.178
M. d’Halluin, T. Mabit, N. Fairley, V. Fernandez, M. B. Gawande, E. Le Grognec, F. Felpin: Graphite-supported ultra-small copper nanoparticles – Preparation, characterization and catalysis applications, CARBON, vol. 93, pp. 974-983, 2015.
DOI: 10.1016/j.carbon.2015.06.017, IF= 6.19
A. K. Rathi, M. B. Gawande, V. Ranc, J. Pechousek, M. Petr, K. Cepe, R. S. Varma, R. Zboril: Continuous flow hydrogenation of nitroarenes, azides and alkenes using maghemite–Pd nanocomposites, CATAL. SCI. TECHNOL., vol. 6, pp. 152-160, 2015.
DOI: 10.1039/c5cy00956a, IF = 5.426
R. Prucek, J. Tuček, J. Kolařík, I. Hušková, J. Filip, R. S. Varma, V. K. Sharma, R. Zbořil: Ferrate(VI)-Prompted Removal of Metals in Aqueous Media: Mechanistic Delineation of Enhanced Efficiency via Metal Entrenchment in Magnetic Oxides, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 49, iss. 4, pp. 2319-2327, 2015.
DOI: 10.1021/es5048683, IF = 5.3
Z. Marková, K. M. Šišková, J. Filip, J. Čuda, M. Kolář, K. Šafářová, I. Medřík, R. Zbořil: Air Stable Magnetic Bimetallic Fe–Ag Nanoparticles for Advanced Antimicrobial Treatment and Phosphorus Removal, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol. 47, iss. 10, pp. 5285-5293, 2013.
DOI: 10.1021/es304693g, IF = 5.3
J. Soukupova, R. Zboril, I. Medrik, J. Filip, K. Safarova, R. Ledl, M. Mashlan, J. Nosek, M. Cernik: Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol. 262, pp. 813-822, 2015.
DOI: 10.1016/j.cej.2014.10.024, IF = 4.3
A. Panáček, A. Balzerová, R. Prucek, V. Ranc, R. Večeřová, V. Husičková, J. Pechoušek, J. Filip, R. Zbořil, L. Kvítek: Preparation, characterization and antimicrobial efficiency of Ag/PDDA-diatomite nanocomposite, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, vol. 110, pp. 191-198, 2013.
DOI: 10.1016/j.colsurfb.2013.04.031, IF = 4.1

Klíčové vybavení

 • XRD/SAXS (J. Kašlík/C.J.S. Aparicio)

 • XPS (M. Petr) - catalogue sheet

 • AAS (J. Kolařík) - catalogue sheet

 • Flow reactor (A.K. Rathi)

 • Microwave reactor (A. Goswami)

 • Stopped-flow/rapid-freezing instrument (P. Zajíček)


Projekty

Aktuální:

NANOBIOWAT

Environmental friendly nanotechnologies and biotechnologies in water and soil treatment, 2012-2019, 316 M CZK, 9 partners (TAČR – Centre of Competence)


NANOREM

Nanotechnology solutions for in-situ soil and groundwater remediation, 2013-2016, 10.4 mil. €, 29 partners from 12 countries (EU 7FP)


NANOPROTEKT

Advanced nanotechnologies to minimize impact of escaped hazardous chemical substances endangering population, 2016-2019, UPOL – 31.5 M CZK (The Ministry of the Interior of the Czech Republic)


NanoEnviCz

Nanomaterials and nanotechnologies for environment protection and sustainable future (Research Infrastructure, Ministry of Education, Youth and Sports)


JIC Voucher

Ag-modification of nanofibre filtration membrains, 2015-2016, 200 thousand CZK


Innovation voucher of Olomouc Region

Application of modern nanotechnology for water treatment, 2016, 242 thousand CZK


Minulé:

WASOT

Network for cooperation of academic institution and private sector in the field of environmentally friendly water and soil treatment, 07/2013-06/2015, 40 M CZK (OPVK, Ministry of Education, Youth and Sports)


DifBar

Development and utilization of diffuse reactive barriers based on microFe and nanoFe for remediation (Ministry of Industry and Trade of the Czech R.)


NanoRadi

Advanced technologies for sanitary and toxicological treatment of wastewater plant outlet (Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic)

Členové skupiny

JménoTitulE-mailTelefon
Andrýsková PavlínaMgr.pavlina.andryskova@upol.cz+420 585 63 4386
Aparicio Ordonez ClaudiaPh.D.claudia.aparicio@upol.cz+420 585 63 4386
Brumovský Miroslav Mgr.miroslav.brumovsky@upol.cz+420 585 63 4387
Correia Velosa AdrianaPh.D.adriana.correiavelosa@upol.cz+420 585 63 4387
Filip JanMgr.,Ph.D.jan.filip@upol.cz+420 585 63 4959
Gawande Manoj BhanudasPh.D.manoj.gawande@upol.cz+420 585 63 4544
Kašlík JosefMgr.josef.kaslik@upol.cz+420 585 63 4487
Kašlíková Jana Mgr.jana.cupalova@upol.cz+420 585 63 4955
Kolařík JanMgr.jan.kolarik@upol.cz+420 585 63 4487
Kosovský MichailIng.michail.kosovsky@upol.cz
Kumar SubodhPh.D.subodh.kumar@upol.cz+420 585 63 4473
Kvapil PetrRNDr., Ph.D.petr.kvapil@upol.cz
Maršálek BlahoslavProf.,Ing.,CSc.blahoslav.marsalek@upol.cz
Medřík IvoMgr.ivo.medrik@upol.cz+420 585 63 1432
Nandan DevakiPh.D.devaki.nandan@upol.cz+420 585 63 4385
Oborná JanaIng.jana.oborna@upol.cz+420 585 63 4387
Petala EleniMgr.eleni.petala@upol.cz+420 585 63 4383
Petr MartinMgr.martin.petr@upol.cz+420 585 63 4485
Pocklanová RadkaIng., Mgr.radka.pocklanova@upol.czMateřská dovolená
Pospíšková KristýnaMgr., Ph.D.kristyna.pospiskova@upol.cz+420 585 63 4389
Prucek Robertdoc.,RNDr., Ph.D.robert.prucek@upol.cz+420 585 63 4765
Šafařík IvoProf.,Ing.,DrSc.ivo.safarik@upol.cz
Varma RajenderPh.D.
Zajíček PetrMgr.petr.zajicek@upol.cz+420 585 63 4487