Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety

Odborné zaměření oddělení

  • Vývoj nových typů biologicky aktivních koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů se snahou o přípravu sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky atd.).
  • Příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů na bázi komplexů přechodných kovů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu atd.).
  • Studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým iron-based oxidickým nosičem a navázanou koordinační sloučeninou s výraznou protinádorovou aktivitou s aplikačním potenciálem využitelným při cíleném transportu léčiv nebo s navázanou magneticky zajímavou sloučeninou.


Novinky


Nejvýznamnější výsledky – patenty

N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (CZ 307954 B6, 09/2019). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Z. Trávníček, J. Vančo, Z. Dvořák.

Dichloro-komplexy tantalu, způsob jejich přípravy a použití pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 307696 B6, 01/2019). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák.

Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 307046 B6, 11/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.

Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii (CZ 306966 B6, 09/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.

Utilization of copper complexes involving 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone and 1,10-phenanthroline derivatives for the preparation of drugs for the treatment of tumour diseases (EP2650000 B1, 02/2017). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Buchtík, R.; Dvořák, Z.

Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění (CZ 305624 B6 12/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Vančo, J.

Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii (CZ 305585 B6, 11/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Hošek, J.; Dvořák, Z.

Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii (CZ 305411 B6, 08/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Novotná, R.; Dvořák, Z.

Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění (CZ 305374 B6, 07/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák.

Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases (EP2636410 B1, 04/2015). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Štarha, P.; Dvořák, Z.

Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 304883 B6, 11/2014). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původci: Trávníček, Z.; Šindelář, Z.; Dvořák, Z.

Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 304045 B6, 07/2013). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák.

Komplexy zlata s deriváty N6-benzyladeninu a deriváty fosfanu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protizánětlivé terapii (CZ 303649 B6; 12/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, J. Vančo, I. Popa, T. Šilha.

Použití dichlorido komplexů platiny s halogenderiváty 7-azaindolu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 303560 B6, 10/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák

Dichlorido komplexy platiny s halogenderiváty 7-azaindolu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303417 B6, 07/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: Z. Trávníček, P. Štarha, I. Popa.

Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 303009 B6, 01/2012). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: R. Buchtík, Z. Dvořák, Z. Trávníček, J. Vančo.

Oxalátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302623 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: P. Štarha, Z. Trávníček, I. Popa.

Cyklobutan-1,1-dikarboxylátokomplexy platiny s deriváty N6-benzyladeninu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii (CZ 302618 B6, 06/2011). Majitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Původce: L. Dvořák, Z. Trávníček, I. Popa.Nejvýznamnější výsledky – publikace

Štarha, P.; Trávníček, Z. Non-platinum complexes containing releasable biologically active ligands. Coordination Chemistry Reviews 2019, 395, 130–145. Link
Gusev, Z.; Nemec, I.; Herchel, R.; Shul’gin, V.; Ryush, I.; Kiskin, M.; Efimov, N.; Ugolkova, E.; Minin, V.; Lyssenko, K.; Eremenko, I.; Linert, W. Copper(II) self-assembled clusters of bis((pyridin-2-yl)-1,2,4-triazol-3-yl)alkanes. Unusual rearrangement of ligands under reaction conditions. Dalton Transactions 2019, 48, 3052–3060. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z. In vitro anticancer active cis‑Pt(II)‑diiodido complexes containing 4‑azaindoles. Journal of Biological Inorganic Chemistry 2019, 24, 257–269. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z. Azaindoles: Suitable ligands of cytotoxic transition metal complexes. Journal of Inorganic Biochemistry 2019, 197, 110695. Link
Herchel, R.; Zoufalý, P.; Nemec, I. The effect of the second coordination sphere on the magnetism of [Ln(NO3)3(H2O)3].(18-crown-6).(Ln = Dy and Er). RSC Advances 2019, 9, 569–575. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Dvořák, Z. Cell‐based studies of the first‐in‐class half‐sandwich Ir(III) complex containing histone deacetylase inhibitor 4‐phenylbutyrate. Applied Organometallic Chemistry 2018, 32, e4246. Link
Pracharova, J.; Novohradsky, V.; Kostrhunova, H.; Štarha, P.; Trávníček, Z.; Kasparkova, J.; Brabec, V. Half-sandwich Os(II) and Ru(II) bathophenanthroline complexes: anticancer drug candidates with unusual potency and a cellular activity profile in highly invasive triple-negative breast cancer cells. Dalton Transactions 2018, 47, 12197–12208. Link
Massoud, S.S.; Louka, F.R.; Tusa, A.F.; Bordelon, N.E.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A.; Vančo, J.; Hošek, J.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Copper(II) complexes based on tripodal pyridyl amine derivatives as efficient anticancer agents. New Journal of Chemistry 2019, 43, 6186-6196. Link
Štarha, P.; Vančo, J.; Trávníček, Z. Platinum iodido complexes: A comprehensive overview of anticancer activity and mechanisms of actionCoordination Chemistry Reviews 2019, 380, 103–135. Link
Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Single-Chain Magnet Based on 1D Polymeric Azido-Bridged Seven-Coordinate Fe(II) Complex with a Pyridine-Based Macrocyclic Ligand. Inorganic Chemistry 2018, 57, 12718–12726. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Crlíková, H.; Vančo, J.; Kašpárková, J.; Dvořák, Z. Half-Sandwich Ir(III) Complex of N1-Pyridyl-7-azaindole Exceeds Cytotoxicity of Cisplatin at Various Human Cancer Cells and 3D Multicellular Tumor Spheroids. Organometallics 2018, 37, 2749–2759. Link
Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structure and Magnetism of Seven‐Coordinate FeIII, FeII, CoII and NiII Complexes Containing a Heptadentate 15‐Membered Pyridine‐Based Macrocyclic Ligand. European Journal of Inorganic Chemistry 2018, 2018, 4286–4297. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. A cytotoxic tantalum(V) half-sandwich complex: a new challenge for metal-based anticancer agents.Chemical Communications 2018, 54, 9533–9536. Link
Drahoš, B.; Trávníček, Z. Spin crossover Fe(II) complexes of a cross-bridged cyclam derivative. Dalton Transactions 2018, 47, 6134–6145. Link
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Herchel, R.; Jewula, P.; Dvořák, Z. A possible way how to improve in vitro cytotoxicity of half-sandwich Os(II) complexes against A2780 cells. Dalton Transactions 2018, 47, 5714–5724. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Two polymorphic Co(II) field-induced single-ion magnets with enormous angular distortion from the ideal octahedron. Dalton Transactions 2018, 47, 1614–1623. Link
Váhovská, L.; Vitushkina, S.; Potočňák, I.; Trávníček, Z.; Herchel, R. Effect of linear and non-linear pseudohalides on the structural and magnetic properties of Co(II) hexacoordinate single-molecule magnets. Dalton Transactions 2018, 47, 1498–1512. Link
Massoud, S.S.; Louka, F.R.; Ducharme, G.T.; Fischer, R.C.; Mautner, F.A.; Vančo, J.; Herchel, R.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Copper(II) complexes based on tripodal pyrazolyl amines: Synthesis, structure, magnetic properties and anticancer activity. Journal of Inorganic Biochemistry 2018, 180, 39–46. Link
Machata, M.; Herchel, R.; Nemec , I.; Trávníček, Z. Crystal structures and magnetic properties of two series of phenoxo-O bridged dinuclear Ln2 (Ln = Gd, Tb, Dy) complexes. Dalton Transactions 2017, 46, 16294-16305. Link
plosone-default
Vančo, J.; Trávníček, Z.; Hošek, J.; Suchý, P. Jr. In vitro and in vivo anti-inflammatory active copper(II)-lawsone complexes. PLoS ONE 2017, 12, e0181822. Link
Vančo, J.; Trávníček, Z.; Křikavová, R.; Gáliková, J.; Chalupová, M. Molecular, cellular and pharmacological effects of platinum(II) diiodido complexes containing 9-deazahypoxanthine derivatives: A group of broad-spectrum anticancer active agents. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2017, 173, 423–433. Link
Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Impact of Halogenido Coligands on Magnetic Anisotropy in Seven-Coordinate Co(II) Complexes. Inorganic Chemistry 2017, 56, 5076-5088. Link
sc_008
Gusev, A.; Herchel, R.; Nemec, I.; Shulgin, V.; Eremenko, I. L.; Lyssenko, K.; Linert, W.; Trávníček, Z. Tetranuclear lanthanide complexes containing a hydrazone-type ligand. Dysprosium [2 × 2] gridlike single-molecule magnet and toroic. Inorg. Chem. 55 (2016) 12470-12476. Link
plosone-default
Štarha, P.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Hošek, J.; Klusáková, J.; Dvořák, Z. Platinum(II) iodido complexes of 7-azaindoles with significant antiproliferative effects: an old story revisited with unexpected outcomes. PLoS ONE 11 (2016) e0165062. Link
sc_004
Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Solvent-induced structural diversity in tetranuclear Ni(II) Schiff-base complexes: the first Ni4 single-molecule magnet with a defective dicubane-like topology. Dalton Transactions 45 (2016) 18622-18634. Link
Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Muffin-like lanthanide complexes with an N5O2-donor macrocyclic ligand showing field-induced single-molecule magnet behaviour. Dalton Transations, 2016, 45, 15114-15121. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Travnicek, Z. Ferromagnetic coupling mediated by Co∙∙∙π non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization. Dalton Transactions  2016, 45, 12479-12482. Link
Machalová Šišková, K.; Jančula, D,; Drahoš, B.; Machala, L.; Babica, P.; Godoy Alonso, P.; Trávníček, Z.; Tuček, J.; Maršálek, B.; Sharma, V.K.; Zbořil, R. High-valent iron (FeVI, FeV, and FeIV) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones. Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 18802-18810. Link
Kubešová, K.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. Pleiotropic effects of gold(I) mixed-ligand complexes of 9-deazahypoxanthine on transcriptional activity of receptors for steroid hormones, nuclear receptors and xenoreceptors in human hepatocytes and cell lines. European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 121, 530-540. Link
image3
Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound. Inorganic Chemistry, 2016, 55, 5957-5972. Link
Rathi, A.K.; Gawande, M.K.; Pechoušek, J.; Tuček, J.; Aparicio, C.; Petr, M.; Tomanec, O.; Křikavová, R.; Trávníček, Z.; Varma, R.S.; Zbořil, R. Maghemite decorated with ultra-small palladium nanoparticles (γ-Fe2O3–Pd): applications in the Heck–Mizoroki olefination, Suzuki reaction and allylic oxidation of alkenes. Green Chemistry 18 (2016) 2363-2373. Link
SC_009
Štarha, P.; Habtemariam, A.; Romero-Canelón, I.; Clarkson, G. J.; Sadler, P. J. Hydrosulfide Adducts of Organo-Iridium Anticancer Complexes. Inorganic Chemistry 55 (2016) 2324–2331. Link
SC_002
Štarha, P.; Hanousková, L.; Trávníček, Z. Organometallic half-sandwich dichloridoruthenium(II) complexes with 7-azaindoles: synthesis, characterization and elucidation of their anticancer inactivity against A2780 cell line. PLoS ONE 10 (2015) e0143871. Link
Kašpárková, J.; Kostrhunová, H.; Nováková, O.; Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Brabec, V. A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases. Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 14478-14482. Link
SC_010
Štarha, P.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Highly and Broad-Spectrum In Vitro Antitumor Active cis-Dichloridoplatinum(II) Complexes with 7-Azaindoles. PLoS ONE 10 (2015) e0136338. Link
SC_011
Nemec, I.; Marx, R.; Herchel, R.; Neugebauer, P.; van Slagerenb, J.; Trávníček, Z. Field-induced slow relaxation of magnetization in a pentacoordinate Co(II) compound [Co(phen)(DMSO)Cl2]. Dalton Transactions 44 (2015) 15014-15021. Link
SC_012
Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z. Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes. Inorganic Chemistry 54 (2015) 8625-8638. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite. Scientific Reports 5 (2015) 10761. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Svoboda, I.; Boča, R.; Trávníček, Z. Large and negative magnetic anisotropy in pentacoordinate mononuclear Ni(II) Schiff base complexes. Dalton Transactions 44 (2015) 9551-9560. Link
SC_000
Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z.; Radošová-Muchová, T.; Prachařová, J.; Vančo, J.; Kašpárková, J. Potentiating Effect of UVA Irradiation on Anticancer Activity of Carboplatin Derivatives Involving 7-Azaindoles. PLoS ONE 10 (2015) e0123595. Link
SC_000
Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Structural, Magnetic, and Redox Diversity of First-Row Transition Metal Complexes of a Pyridine-Based Macrocycle: Well-Marked Trends Supported by Theoretical DFT Calculations. Inorganic Chemistry 54 (2015) 3352-3369. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. The relationship between the strength of hydrogen bonding and spin crossover behaviour in a series of iron(III) Schiff base complexes. Dalton Transactions 44 (2015) 4474-4484. Link
Vančo, J.; Gáliková, J.; Hošek, J.; Dvořák, Z.; Paráková, L.; Trávníček, Z. Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents. PLoS ONE 9 (2014) e109901. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Šilha, T.; Trávníček, Z. Towards a better understanding of magnetic exchange mediated by hydrogen bonds in Mn(III)/Fe(III) salen-type supramolecular dimers. Dalton Transactions 43 (2014) 15602-15616. Link
Křikavová, R.; Hošek, J.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Dvořák, Z.; Trávníček, Z. Gold(I)-Triphenylphosphine Complexes with Hypoxanthine-Derived Ligands: In Vitro Evaluations of Anticancer and Anti-Inflammatory Activities. PLoS ONE 9 (2014) e107373. Link
SC_008
Herchel, R.; Váhovská, L.; Potočňák, I.; Trávníček, Z. Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy. Inorganic Chemistry 53 (2014) 5896-5898. Link
Štarha, P.; Hošek, J.; Vančo, J.; Dvořák, Z.; Suchý Jr., P.; Popa, I.; Pražanová, G.; Trávníček, Z. Pharmacological and Molecular Effects of Platinum(II) Complexes Involving 7-Azaindole Derivatives. PLoS ONE 9 (2014) e90341. Link
Herchel, R.; Trávníček, Z. 5-Aminotetrazole induces spin crossover in iron(III) pentadentate Schiff base complexes: experimental and theoretical investigations. Dalton Transactions 42 (2013) 16233–16438. Link
SC_009
Šilha T.; Nemec I.; Herchel R.; Trávníček Z. Structural and magnetic characterizations of the first manganese(III) Schiff base complexes involving hexathiocyanidoplatinate(IV) bridges. CrystEngComm 15 (2013) 5351-5358. Link
Trávníček, Z.; Štarha, P.;Vančo, J.; Šilha, T.; Hošek, J.; Suchý, P.; Pražanová, G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. Journal of Medicinal Chemistry 55 (2012) 4568-4579. Link
Nemec, I.; Herchel, R.; Šalitroš, I.; Trávníček, Z.; Moncoľ, J.; Fuess, H.; Ruben, M.; Linert, W. Anion driven modulation of magnetic intermolecular interactions and spin crossover properties in an isomorphous series of mononuclear iron(iii) complexes with a hexadentate Schiff base ligand. CrystEngComm 14 (2012) 7015-7024. Link
Členové skupiny

JménoTitulE-mailTelefon
Čajan Michaldoc.,RNDr., Ph.D.michal.cajan(at)upol.cz+420 585 63 4499
Dvořák ZdeněkProf., RNDr., DrSc.zdenek.dvorak@upol.cz+420 585 63 4903
Hošek Jandoc. RNDr., Ph.D.jan.hosek@upol.cz+420 585 63 4484
Jampílek JosefProf. PharmDr., Ph.D. josef.jampilek@upol.cz+420 585 63 4340
Kos JiříPharmDr., Ph.D.jiri.kos@upol.cz+420 585 63 4340
Křikavová RadkaMgr., Ph.D.radka.krikavova@upol.czMateřská dovolená
Nečasová BarboraMgr.barbora.necasova@upol.cz+420 585 63 4486
Trávníček ZdeněkProf., RNDr.,Ph.D.zdenek.travnicek@upol.cz+420 585 634 545