Petr Sulovský

Email: petr.sulovsky@upol.cz

Location: 17. listopadu 12, Olomouc

Phone: (+420) 58 563 4518

Fax: (+420) 585 225 737

Oblast výzkumu:

Aplikovaná geochemie, Aplikovaná petrografie, Petrologie, Netradiční zdroje surovin a energie, Přírodní zdroje pro 21. století, Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie, Rudní mikroskopie, Environmentální geologie, Environmentální mineralogie, Environmental Mineralogy, Medical Geology, Základy statistického zpracování geologických dat, Terénní cvičení z environmentální geologie

Kvalifikace:

Mgr.: studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně

Ph.D.: PřF MU Brno

Email: petr.sulovsky@upol.cz

Location: 17. listopadu 12, Olomouc

Phone: (+420) 58 563 4518

Fax: (+420) 585 225 737

Oblast výzkumu:

Aplikovaná geochemie, Aplikovaná petrografie, Petrologie, Netradiční zdroje surovin a energie, Přírodní zdroje pro 21. století, Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie, Rudní mikroskopie, Environmentální geologie, Environmentální mineralogie, Environmental Mineralogy, Medical Geology, Základy statistického zpracování geologických dat, Terénní cvičení z environmentální geologie

Kvalifikace:

Mgr.: studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně

Ph.D.: PřF MU Brno