František Karlický přivezl z konference cenu za poster o interakcích grafenu

Awards for best poster presented to the international conference in Budapest brought an assistant professor of the Department of Physical Chemistry, Faculty of Science and researcher at the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials František Karlický.

More info in  Žurnále UP (in Czech)

Ocenění za nejlepší prezentovaný poster si z mezinárodní konference v Budapešti přivezl odborný asistent katedry fyzikální chemie přírodovědecké fakulty a vědecký pracovník Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů František Karlický.

Více informací v Žurnále UP

10/9/2013