Věda v Olomouci

As one of the most successful scientific workplaces at University Palacky in Olomouc we organize the conference, which will present science and its transfer as it is perceived from the position of the three research centers.
For more detail see: linkJako jedny z nejúspěšnějších vědeckých pracovišť na Univerzitě Palackého v Olomouci, pořádáme konferenci, která bude svým celorepublikovým významem prezentovat vědu a její transfer tak, jak je z pozice tří VaVpI center vnímáno.
Více informací naleznete zde: link

26/11/2012