Dr. Michal Čajan

Education and qualification

1992-1994 Organic chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Bc.)
1994-1996 Organic chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno (MSc.)
2002 Organic chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno (RNDr.)
1996-2002 Organic chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Ph.D.)
1998-2002 research specialist, National Centre for Biomolecular Research, Faculty of Science, Masaryk University, Brno
2003-2005 research specialist, Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc
2006-2012 assistant professor, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc
od 2012 associate professor, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc

Research interests

  • application of theoretical methods in organic chemistry and chemistry of complexes and supramolecules;
  • thermodynamic and kinetic aspects of the formation and stability of complex systems;
  • relationships between structure and properties of chemical systems

Publication activities

  • Number of publications (WoS): 31
  • Number of citations (WoS): 436
  • H-index: 13

Research Stay

  • 3/20002-8/2002 International Quality Network/Medicinal Chemistry Fellowship Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg, Germany

Other activity

2012-15: Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0066)
řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

2010-13: Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie (CZ.1.07/2.2.00/15.0324)
řešitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

2009-11: Modelování struktury, stability a spektrálních vlastností komplexu přechodných kovu s cytokininy a inhibitory cyklin-dependentních kináz (IAA401370901)
řešitel: RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

2005-11: Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích (MSM6198959218)
řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Selected publications

Čajan, ; Trávníček, Z; Impact of solvent models and van der Waals corrections on DFT geometric and 57Fe Mossbauer parameters of trans-[FeCl2(iPrOH)4], Inorg. Chim. Acta 423, 2014, 369-372.

Šilha, T.; Čajan, ; Trávníček, Z.; Investigation of Ag(I) complexes involving 6‑(benzylamino)purine derivatives Monatsh. Chem.144, 2013, 1797-1806.

Čajan, ; Trávníček, Z; Calculations of 57Fe Mössbauer Parameters of Mononuclear Iron(II) N4 Schiff-base Complexes by HF and DFT Quantum-chemical Approaches, Inorg. Chim. Acta 387, 2012, 412-419.

Čajan, ; Trávníček, Z.; Structural (X-ray), spectral (FT-IR and Raman) and quantum chemical investigations of a series of 6-benzylaminopurine derivatives, J. Mol. Struct. 994, 2011, 350-359.

Makrlík, E.; Čajan, ; Budka, J. ; Vaňura, P., Extraction and DFT study on the complexation of H3O+ ion with tetrakis(2-ethoxyethoxy)-tetra-p-tert-butylcalix[4]arene; Monatsh. Chem.142, 2011, 5-9.

Trávníček, Z.; Popa, ; Čajan, M.; Zbořil, R.; Kryštof, V.; Mikulík, J.; The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, Fe-57 Mossbauer), theoretical, and biological activity studies, J. Inorg. Biohem. 104, 2010, 405-417.