Dr. Michal Čajan

Vzdělání a kvalifikace

1992-1994 Organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Bc.)
1994-1996 Organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Mgr.)
2002 Organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (RNDr.)
1996-2002 Organická chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Ph.D.)
1998-2002 odborný pracovník, Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2003-2005 vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
2006-2012 odborný asistent, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci
od 2012 docent, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

  • Aplikace teoretických metod při studiu struktury a vlastností koordinačních sloučenin
  • Nevazebné interakce – kinetické a termodynamické aspekty vzniku a stability komplexních systémů
  • Spektrální vlastnosti koordinačních sloučenin

Publikační aktivita

  • Počet publikací (WoS): 31
  • Počet citací (WoS): 436
  • H-index: 13

Zahraniční pobyty

  • 3/20002-8/2002 International Quality Network/Medicinal Chemistry Fellowship Institut für Organische Chemie, Universität Regensburg, Německo

 Další aktivity

2012-15: Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0066)
řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

2010-13: Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie (CZ.1.07/2.2.00/15.0324)
řešitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

2009-11: Modelování struktury, stability a spektrálních vlastností komplexu přechodných kovu s cytokininy a inhibitory cyklin-dependentních kináz (IAA401370901)
řešitel: RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

2005-11: Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích (MSM6198959218)
řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vybrané publikace

Čajan, ; Trávníček, Z; Impact of solvent models and van der Waals corrections on DFT geometric and 57Fe Mossbauer parameters of trans-[FeCl2(iPrOH)4], Inorg. Chim. Acta 423, 2014, 369-372.

Šilha, T.; Čajan, ; Trávníček, Z.; Investigation of Ag(I) complexes involving 6‑(benzylamino)purine derivatives Monatsh. Chem.144, 2013, 1797-1806.

Čajan, ; Trávníček, Z; Calculations of 57Fe Mössbauer Parameters of Mononuclear Iron(II) N4 Schiff-base Complexes by HF and DFT Quantum-chemical Approaches, Inorg. Chim. Acta 387, 2012, 412-419.

Čajan, ; Trávníček, Z.; Structural (X-ray), spectral (FT-IR and Raman) and quantum chemical investigations of a series of 6-benzylaminopurine derivatives, J. Mol. Struct. 994, 2011, 350-359.

Makrlík, E.; Čajan, ; Budka, J. ; Vaňura, P., Extraction and DFT study on the complexation of H3O+ ion with tetrakis(2-ethoxyethoxy)-tetra-p-tert-butylcalix[4]arene; Monatsh. Chem.142, 2011, 5-9.

Trávníček, Z.; Popa, ; Čajan, M.; Zbořil, R.; Kryštof, V.; Mikulík, J.; The first iron(III) complexes with cyclin-dependent kinase inhibitors: Magnetic, spectroscopic (IR, ES+ MS, NMR, Fe-57 Mossbauer), theoretical, and biological activity studies, J. Inorg. Biohem. 104, 2010, 405-417.