Optický senzor pro bezkontaktní měření translace a rotace předmětu

V oblasti výzkumu nedestruktivního optického měření deformace předmětu na bázi koherenční zrnitosti byl navržen optický senzor pro současné vyhodnocení složek translace a rotace zkoumaného předmětu užitím metody korelace polí koherenční zrnitosti. Senzor umožňuje detekovat obě složky tenzoru malé deformace bez změny geometrických parametrů optické sestavy. Navržený senzor je schopen detekovat obě složky tenzoru malé deformace zkoumaného předmětu současně nebo každou samostatně. Měření rotace a translace bylo provedeno na objektu z hliníku v rozsahu 0.5¢ až 7.5¢ a 10mm až 150mm. Více informací v tiskové zprávě_(*.pdf)V oblasti výzkumu nedestruktivního optického měření deformace předmětu na bázi koherenční zrnitosti byl navržen optický senzor pro současné vyhodnocení složek translace a rotace zkoumaného předmětu užitím metody korelace polí koherenční zrnitosti. Senzor umožňuje detekovat obě složky tenzoru malé deformace bez změny geometrických parametrů optické sestavy. Navržený senzor je schopen detekovat obě složky tenzoru malé deformace zkoumaného předmětu současně nebo každou samostatně. Měření rotace a translace bylo provedeno na objektu z hliníku v rozsahu 0.5¢ až 7.5¢ a 10mm až 150mm. Více informací v tiskové zprávě_(*.pdf)

4/10/2011