Nové nanokompozity na bázi nanočástici stříbra a oxidu železitého se zaměřitelnými antibakteriálními a antifungálními vlastnostmi

The researchers of RCPTM have recently reported a new synthetic route towards magnetic nanocomposites made up of iron oxide and silver nanoparticles where polyacrylate acts as a biocompatible linker. The synthetic procedure and properties of these silver/iron oxide nanocomposites have been recently published in Biomaterials, being a leading journal in the biomaterials research (R. Prucek, J. Tucek, M. Kilianova, A. Panacek, L. Kvitek, J. Filip, M. Kolar, K. Tomankova, and R. Zboril, The targeted antibacterial and antifungal properties of magnetic nanocomposite of iron oxide and silver nanoparticles, Biomaterials 2011, 32, 4704, see link http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961211003085). Furthermore, experimental data show that at the observed minimum inhibition concentrations, the synthesized iron oxide/silver nanocomposites do not exhibit acute cytotoxicity against mice embryonal fibroblasts. Thus, the developed material has a high application potential as magnetically controllable antimicrobial agent, which can be readily directed to the specific site, where the disinfection treatment is required and, moreover, it can be separated after an antimicrobial action by the external magnetic field. This research work on biocompatible iron oxide-based nanocomposites follows our previous attempts on synthesis of magnetically controllable silver nanocomposite with multifunctional phosphotriazine matrix (Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 2347, see link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200902370/abstract), and other papers dealing with application of functionalized magnetic nanoparticles in biomedicine (Biomaterials 2009, 30, 2855, see link http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961209001586).Výzkumníci RCPTM nedávno přišli s novou syntetickou cestou vedoucí k magnetickým nanokompozitům sestávajících se z nanočástici oxidu železitého a stříbra, kde polyakrylát působí jako biokompatibilní spojovací článek. Tato syntetická procedura a vlastnosti těchto nanokompozitů byly publikovány v časopise Biomaterials, který je uznáván jako vůdčí publikační platforma v oblasti výzkumu materiálů pro biologické a medicínské aplikace (R. Prucek, J. Tucek, M. Kilianova, A. Panacek, L. Kvitek, J. Filip, M. Kolar, K. Tomankova, and R. Zboril, The targeted antibacterial and antifungal properties of magnetic nanocomposite of iron oxide and silver nanoparticles, Biomaterials 2011, 32, 4704, viz http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961211003085). Dále experimentální data prokazují, že při pozorovaných minimálních inhibičních koncentracích nevykazují připravené nanokompozity kritickou cytotoxicitu vůči myším embryonálním fibroblastům. Tudíž vyvinutý materiál vykazuji velký aplikační potenciál jako magneticky kontrolovatelný antimikrobiální prostředek, který lze velmi snadno navést na příslušné místo, kde je zapotřebí provést desinfekční ošetření. Kromě toho jej lze separovat po skončení antimikrobiální činnosti pomocí vnějšího magnetického pole. Tato výzkumná práce v oblasti biokompatibilních nanokompozitů založených na oxidech železa navazuje na naše předchozí snahy zaměřené na syntézu magneticky kontrolovatelného nanokompozitu stříbra s multifunkční fosfotriazinovou matricí (Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 2347, viz http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200902370/abstract) a další články zaměřené na aplikaci funkcionalizovaných magnetických nanočástic v medicíně (Biomaterials 2009, 30, 2855, viz http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961209001586).

25/7/2011