Přednáška Weile Yan z Texas Tech University – nové poznatky i prohloubení spolupráce

O detailní úvod do problematiky technologií na bázi modifikovaných nanočástic kovového železa (nZVI) i prezentaci nejnovějších výsledků výzkumu se postarala Weile Yan z Texas Tech University, která v RCPTM počátkem srpna přednášela na téma “Tailoring Iron Surface for Degradation of Persistent Organic Contaminants in Groundwater“. Vědkyně již několik let spolupracuje s environmentální skupinou RCPTM, cílem přednášky bylo mimo jiné tyto kontakty prohloubit a dokončit i rozpracovanou společnou publikaci.

„Weile Yan se zabývá reduktivními technologiemi na bázi nZVI v širším pojetí, pro náš aktuální výzkum je ale důležitý především její ‎výzkum v oblasti povrchové modifikace nanočástic železa, zejména sulfidace. Toto bylo jak předmětem její přednášky, tak i detailních diskusí se členy environmentální skupiny,“ uvedl vedoucí skupiny Jan Filip.

V přednášce se vyváženě prolínal materiálový výzkum s environmentální chemií, mikrobiologií a technologiemi čištění podzemních vod kontaminovaných organickými látkami. Vědkyně v ní rozvíjela problematiku zvýšení reaktivity a zejména selektivity nanočástic železa postupy jejich povrchové modifikace. Největší důraz kladla na doposud nejatraktivnější způsob, tedy sulfidaci povrchu nanočástic.