Publication in PLoS OnePublikace v PLoS One

SC_000The publication “Omeprazole and Lansoprazole Enantiomers Induce CYP3A4 in Human Hepatocytes and Cell Lines via Glucocorticoid Receptor and Pregnane X Receptor Axis“ was recently published in the respected journal, PLoS ONE (PLoS ONE. 2014 Aug 20;9(8):e105580., IF2012 = 3.73). Lansoprazole and omeprazole are used for treatment of various gastrointestinal pathologies. In the current study we demonstrate the induction of CYP3A4 by omeprazole and lansoprazole in human carcinoma cell line HepG2 and primary human hepatocytes. The induction comprises differential interactions of omeprazole and lansoprazole with transcriptional regulators PXR and GR, and some of the effects were enantiospecific. Link

 SC_000Práce s názvem “ Omeprazole and Lansoprazole Enantiomers Induce CYP3A4 in Human Hepatocytes and Cell Lines via Glucocorticoid Receptor and Pregnane X Receptor Axis“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise PLoS ONE (PLoS ONE. 2014 Aug 20;9(8):e105580., IF2012 = 3.73). Omeprazol a lansoprazol jsou benzimidazolová léčiva používaná pro ošetření gastrointestinálních onemocnění. V předkládané publikaci jsme prokázali, že enatiomery omeprazolu a lansoprazolu indukují expresi CYP3A4 v lidské hepatomové linii HepG2 a v lidských hepatocytech prostřednictvím transkripčních regulátorů – glukokortikoidního receptoru a pregnan X receptoru, a některé z těchto účinků byly entiospecifické. Link

7/10/2014