RCPTM získalo podporu na budování týmu

RCPTM has successfully gained the European grant (budget 1.66 million EUR) for building an outstanding research team. Top researchers in the field of nanomaterial research, carbon nanostructures and ultrathin hematite films for solar water-splitting are joining our Centre. We are establishing a few new positions for junior researches, being unoccupied so far. These junior researchers will participate in research teams led by foreign incoming experts. Official project start is scheduled for 05/2011.

RCPTM získalo grant OPVK na podporu budování excelentního týmu. V rámci tohoto projektu budou v rámci centra působit špičkoví odborníci nanomateriálového výzkumu, vývoje tenkých filmů pro solární štěpení vody a uhlíkových nanostruktur. V rámci tohoto projektu budou zapojeni rovněž vědci na pozici junior researcher, kteří vytvoří se zvaným zahraničním odborníkem výzkumný tým. Projekt byl získán na dobu tří let s počátkem 05.2011.

16/2/2011