Výzva pro předkládání grantů – MPO TIP

Ministry of Industry and Trade published the call for for Public Tender in Research and Development – Program TIP, to run in 2012. These projects are focused on pure application and commerce objective. Regional centre of advanced technologies and materials is ready to cooperate with all potential partners in the field of nanotechnological and optical research. RCPTM is ranked among important institutions having a significant share on solution of this type of projects. In the case of interest please contact the General Director of RCPTM Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

The full proposal is published on the webpage of Ministry of Industry and Trade: Link Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání grantů do programu TIP, který je primárně zaměřen na aplikovaný výzkum a komercionalizaci výsledků. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů patří v tomto směru k dlouhodobě úspěšným institucím, spolupracujícím na projektech zaměřených do oblasti nanomateriálového a optického výzkumu. V případě zájmu jsme připraveni poskytnout podporu a spolupráci jak v rovině vlastního řešení, tak v rovině administrativní (podávání žádosti). V případě zájmu kontaktujte generálního ředitele RCPTM Prof. RNDr. Radka Zbořila, Ph.D.

Plné znění výzvy je dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: Link

16/6/2011