Výzva pro předkládání grantů – MPO TIP

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k předkládání grantů do programu TIP, který je primárně zaměřen na aplikovaný výzkum a komercionalizaci výsledků. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů patří v tomto směru k dlouhodobě úspěšným institucím, spolupracujícím na projektech zaměřených do oblasti nanomateriálového a optického výzkumu. V případě zájmu jsme připraveni poskytnout podporu a spolupráci jak v rovině vlastního řešení, tak v rovině administrativní (podávání žádosti). V případě zájmu kontaktujte generálního ředitele RCPTM Prof. RNDr. Radka Zbořila, Ph.D.

Plné znění výzvy je dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: Link

16. 6. 2011