Archiv novinek

Vědci hledají cesty jak čelit bakteriální rezistenci vůči antibiotikům. Olomoučtí věří nanostříbru
Letošní Současnou chemii ukončila přednáška o demokracii
Závěr Současné chemie bude patřit politologii
Hajdúch: Při vývoji léčiv musíte být připraveni na řadu proher
Chemici vyvinuli unikátní látky s protinádorovými účinky. Poprvé obsahují tantal
Vědci budou díky prestižnímu projektu EXPRO ladit vlastnosti molekul pomocí 2D materiálů
O velký pokrok ve výzkumu uhlíkových nanostruktur se zasloužili i vědci z RCPTM
Cyklus Současná chemie pokračuje, ředitel RCPTM přiblíží svět uhlíkových nanostruktur
Renomovaný chemik po roce opět navštívil RCPTM kvůli rozvoji spolupráce
Vědci přišli s novými poznatky o interakci proteinů a RNA
Úvod Současné chemie patřil genomům rostlin a jejich luštění
Akademický senát univerzity dal zelenou integraci vědeckých center
Cyklus Současná chemie upozorní na mimořádné postavení olomoucké vědy
RCPTM bylo v oficiální české delegaci na Nano tech 2019
Jiří Žák: Je to tu férové a to je v obchodě důležité
Odborníci na workshopu předávali zkušenosti z designu léčiv
Francouzský vědecký atašé navštívil RCPTM a jednal o možnostech další spolupráce
Olomoucká chemie plodí nejvíce špičkových publikací
Ceny RCPTM rozdány
V RCPTM působí čtyři vědci ze seznamu Highly Cited Researchers 2018
Článek o nových 2D kompozitech pro účinné elektrochemické štěpení vody patří k nejúspěšnějším
Konference Nanocon dospěla do jubilejního ročníku
Aleš Panáček získal Cenu předsedkyně GA ČR
Nová cesta, jak řídit magnetické a elektronické vlastnosti molekul
Weile Yan’s visit from Texas Tech University.
Zdeněk Dvořák ukončil činnost v Bioetické komisi, za práci mu poděkoval premiér
Vědci potvrdili další postup pro vývoj nekovového magnetu. Vsadili na velikost a tvar
Nový uhlíkový materiál je příslibem pro ukládání elektrické energie
Technologie zaujala na výstavě Invent Arena
Profesor Gogotsi z Drexel University představil MXeny
Vědci učinili průlom v poznání pohybu a struktury iontových hydrátů
Nadějné bio- a nanotechnologie se přiblíží k praxi
Stříbro je nadějí pro řešení antibiotické krize - bakteriální rezistenci k nanočásticím lze zabránit
RCPTM uspělo v prestižní grantové soutěži Excelentní výzkum