Článek o nových 2D kompozitech pro účinné elektrochemické štěpení vody patří k nejúspěšnějším

Společná práce autorů RCPTM, Technické univerzity v Mnichově a Porúrské univerzity v Bochumi nazvaná Nanoporous Nitrogen-Doped Graphene Oxide/Nickel Sulfide Composite Sheets Derived from a Metal-Organic Framework as an Efficient Electrocatalyst for Hydrogen and Oxygen Evolution, kterou loni publikoval časopis Advanced Functional Materials, se těší velkému zájmu odborníků. Podle editorů časopisu byla práce dokonce jedním z 20 nejstahovanějších článků v průběhu 12 měsíců od jejich online vydání.

„Váš článek měl okamžitý dopad a pomohl zviditelnit časopis Advanced Functional Materials,“ napsali mimo jiné editoři časopisu.

Autoři v práci představili vysoce účinný kompozitní elektrokatalyzátor pro reakce uvolnění vodíku (Hydrogen Evolution Reaction – HER) a kyslíku (Oxygen Evolution Reaction – OER), které jsou součástí elektrochemického štěpení vody. Katalyzátor využívá unikátní kombinace dusíkem dopovaného grafen oxidu a sulfidu niklu připraveného transformací nikelnaté kovové organické síte (MOF). Mimořádná elektrokatalytická účinnost je dána velkou plochou povrchu, hierarchickou strukturou kompozitního 2D systému s velkým objemem pórů, přístupností aktivních kovových center a dopací grafenové struktury dusíkem. Kompozitní materiál představuje konkurenceschopnou alternativu k doposud používaným a drahým komerčním oxidům na bázi vzácných kovů.

 

18. 10. 2018