Řešení projektu NPU si vysloužilo vynikající hodnocení

Nejvyšší možné hodnocení – vynikající – získalo v závěrečném oponentním řízení řešení projektu  programu NPU I Rozvoj centra pokročilých technologií a materiálů. Podle členů oponentské rady  se RCPTM i díky pětiletému projektu ministerstva školství úspěšně etablovalo jako jedno z předních evropských center chemického, materiálového a optického výzkumu.

„Navržené výsledky se podařilo nejen splnit, ale výrazně překročit, v některých případech dokonce o stovky procent. Velmi pozitivní je například vysoká úspěšnost v komercializaci výsledků a získání nadstandardních prostředků ze smluvního výzkumu a licencování patentů,“ konstatoval předseda oponentní rady Vít Kavan z MŠMT.

Podle závěrečné zprávy je hlavním a zcela zásadním výsledkem projektu vytvoření stabilního výzkumného a vzdělávacího centra, které je vynikající ve všech podstatných ohledech a prokázalo svoji udržitelnost.

„Projekt naplnil všechny parametry, které od něj lze očekávat. V případě RCPTM se podařilo sehnat ty správné lidi, mít dobrý odhad na témata, rozvinout vynikající mezinárodní kontakty a umět výsledky dobře „prodat“ na mezinárodní úrovni. Tedy dostat se do významných zahraničních časopisů a získat pro dosažené výsledky pozornost.  Do Olomouce tak jezdí vědci ze zahraničí, což udělalo hodně i pro zviditelnění města, a zdejší univerzita je vnímána jako jeden z bodů rozvoje v České republice v oblasti vědy i transferu technologií. O RCPTM jsem věděl ledacos, ale po dnešku je to pro mne nedosažitelná meta,“ uvedl člen oponentní komise Bohuslav Rezek z ČVUT.

Výsledky RCPTM vysoce hodnotil i další ze členů oponentní rady Jaromír Pištora z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Dosažené úspěchy také poukazují na vizionářský výběr témat hlavním řešitelem projektu profesorem Zbořilem,“ řekl mimo jiné.

Zástupci RCPTM naopak ocenili Národní program udržitelnosti. „Projekt byl pro nás nesmírně důležitý. Umožnil nám stabilizaci a internacionalizaci výzkumného týmu. Centrum bylo dovybaveno některými špičkovými technologiemi.  Projekt navíc nebyl zatížen přílišnou byrokracií a komunikace s kolegy z MŠMT byla velmi pružná,“ uvedl hlavní řešitel Radek Zbořil.

V době řešení projektu, tedy v letech 2014 až 2019, se v RCPTM například podařilo zvýšit  míru internacionalizace. V současné době podíl zahraničních pracovníků dosahuje 35 procent. Centrum spolupracuje s více než 40 zahraničními vědeckými  partnery a desítkami firem. Oproti plánovaným 500 publikacím RCPTM za sledované období eviduje 1500 publikací s průměrným IF 5,33. Projekt rovněž umožnil revitalizaci a další nákupy přístrojové infrastruktury. Celková dotace činila 236,1 milionů korun.

 

 

 

28. 2. 2020