Zahradníkovskou sérii poctí návštěvou Matthias Beller

Přednáškový cyklus Rudolf Zahradník Lecture Series uvítá další významnou osobnost světové vědy. V pátek 3. května vystoupí od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty jeden z nejcitovanějších světových vědců a odborník na chemickou katalýzu  a organickou či organokovovou chemii Matthias Beller z Leibnizova institutu pro katalýzu v německém Rostocku s přednáškou nazvanou Katalýza pro udržitelný svět.  

Profesor Beller patří k předním znalcům v oblasti chemické katalýzy a vývoje nových technologií
s využitím nanomateriálů. Zaměřuje se i na katalytické procesy směřující k výrobě významných chemikálií, syntézu biologicky aktivních látek, ale i vysokotlakou chemii. „Ve své přednášce objasní výhody a nevýhody katalytických dějů na několika případových studiích, jako je vývoj nových léčiv, produkce potravin nebo syntéza materiálů,“ uvedl ředitel RCPTM Radek Zbořil, který přednáškovou sérii zaštiťuje s cílem představit olomoucké akademické obci i zájemcům z řad veřejnosti špičkové vědecké osobnosti chemického, materiálového a optického výzkumu.

Matthias Beller opakovaně figuroval na seznamu Highly Cited Researcher, byl řešitelem pokročilého ERC grantu. Získal čestné doktoráty na několika univerzitách a obdržel řadu významných ocenění včetně Dr. Karl Wamsler Innovation Award für Katalyse-Forschung.  Je jedním z nejcitovanějších světových vědců vůbec (h-index 124), publikoval přes 1000 prací v nejprestižnějších časopisech včetně Science, Nature, Nature Chemistry nebo Nature Catalysis.

 

23. 4. 2019