Nanocon 2021 se zaměřil na nanomateriály pro elektroniku

Především na nanomateriály pro elektroniku se  zaměřil program 13. ročníku mezinárodní konference Nanocon, která se uskutečnila od 20. do 22. října v Brně. Garantem odborného programu byl stejně jako v předchozích letech Radek Zbořil z CATRIN. Veronika Šedajová z CATRIN na konferenci získala čestné uznání za poster.

„Letos jsme měli skutečně mimořádné  plenární přednášky. Přednášky Dietera Bimberga z Technické univerzity Berlín a Tomáše Jungwirtha z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR akcentovaly ústřední téma konference, tedy využití nanomateriálů pro elektronické aplikace. Yuri Gogotsi z Drexel University popsal obrovský potenciál využití dvoudimenzionálních karbidů a nitridů kovů. Právě s profesorem Gogotsim jsme naplánovali některé konkrétní společné výzkumné projekty, “ uvedl Radek Zbořil.

Program byl rozdělen do pěti plenárních sekcí zaměřených na nanomateriály pro elektronické, magnetické, optické, průmyslové nebo environmentální aplikace, bionanotechnologie a nanomateriály pro medicínu, toxicitu nanomateriálů či metody přípravy a charakterizace nanosystémů.

Konference se zúčastnilo na 280 vědců z 19 zemí. CATRIN měla na konferenci deset zástupců. S přednáškami vystoupili například Aristides Bakandritsos nebo Iosif Tantis, kteří přednesli přednášky o využití derivátů grafenu v energetických a environmentálních technologiích. Součástí konference byla i posterová sekce. V ní uspěla Veronika Šedajová z CATRIN, která si za poster nazvaný Nitrogen Doped Graphene in Symmetrical Sustainable Supercapacitor with Record Energy Density odvezla čestné uznání.

„Velmi si toho vážím, je to skvělý pocit být oceněna za svou práci ve velké konkurenci prezentujících. Velkým přínosem pro mne bylo i to, že jsem si na konferenci rozšířila znalosti v aplikacích materiálů v elektronice, mohla diskutovat s ostatními účastníky a navazovat kontakty a spolupráci,“ uvedla Veronika Šedajová.

Svůj výzkum prostřednictvím posteru představili také Magdalena Scheibe, Zuzana Chaloupková, Michaela Polášková nebo Blažej Scheibe z CATRIN.

26. 10. 2021