Radka Zbořila zastoupí ve vedení RCPTM Michal Otyepka

RCPTM vede od 1. července Michal Otyepka. Na pozici generálního ředitele RCPTM zastoupí Radka Zbořila, který bude čerpat tvůrčí volno s cílem stabilizovat řešení stávajících projektů vědeckého centra a připravit nové granty.

„Rozhodně nerezignuji na svou funkci, ani jsem z ní nebyl odvolán, jak spekulují některá média. Cítím silnou potřebu stabilizovat běžící granty, vědecký tým, vědecký výkon a zvýšit úspěšnost v mezinárodní grantové politice. Také proto budu čerpat tvůrčí volno a naplno se věnovat řízení vědecké práce v nanoskupinách. Ve funkci generálního ředitele mě bude po tuto dobu zastupovat Michal Otyepka,“ uvedl Zbořil, který se hodlá zaměřit mimo jiné na přípravu velkých projektů v programu Horizont 2020.

Organizační změna ve vedení centra nijak nesouvisí se závěry Etické komise, která šetřila manipulaci s daty ve dvanáct staré práci v JACS. „Závěry komise jednoznačně odmítám. Ze znaleckých posudků je zřejmé, kdo s daty manipuloval. V postupu Etické komise je také řada procesních pochybení, kdy jednala v rozporu s vlastním jednacím řádem. Také proto jsem požádal pana rektora o přezkum rozhodnutí Etické komise Právním oddělením UP. Další kroky již budu řešit případně soudní cestou,“ doplnil Zbořil. Na jeho podporu se postavili v prohlášení zaměstnanci RCPTM i řada osobností české i světové vědy, jejichž vyjádření jsou dostupná na https://www.rcptm.com/cs/press-releases/.

Vedení RCPTM je připraveno stabilizovat situaci v centru a zajistit jeho další rozvoj. Již nyní  se RCPTM podílí 35 až 38 procenty na citacích celé Univerzity Palackého a z vědeckého centra vychází stabilně kolem pětiny ze všech publikací olomouckého vysokého učení. Těmito faktory, ale i vysokou mírou internacionalizace, se RCPTM podílelo na úspěchu UP v novém vydání mezinárodního žebříčku vysokých škol QS World University Ranking.

4. 7. 2019