Vysokoškolský ústav CATRIN vede fyzikální chemik Pavel Banáš

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN) vede od počátku ledna fyzikální chemik Pavel Banáš. Bývalého prorektora pro strategii vědy a výzkumu pověřil funkcí ředitele vysokoškolského ústavu rektor Jaroslav Miller.

„Velice si vážím vaší trpělivosti a odhodlání vybudovat výzkumný ústav CATRIN, který jistě naváže na skvělou práci našich výzkumných center. V průběhu ledna se k nám přidá i tým z Ústavu molekulární a translační medicíny a věřím, že společně přispějeme k vybudování nejsilnějšího a nejvýznamnějšího výzkumného ústavu ve střední Evropě. Jako ředitel slibuji, že v součinnosti s vedením ústavu udělám maximum, abyste se nemuseli obávat o svou budoucnost a mohli se plně věnovat tomu, co nás všechny baví a naplňuje, tedy špičkové vědě,“ vzkázal ředitel zaměstnancům CATRIN.

Podle něj vedení výzkumných center vybudovala za posledních deset let excelentní pracoviště plná vysoce talentovaných a pracovitých lidí. „Integrací těchto center se posuneme blíž celé univerzitě a věřím, že se nám podaří navázat mnoho nových spoluprací. Jako prorektor jsem měl možnost se přesvědčit, že na univerzitě je celá řada excelentních vědeckých týmů napříč všemi fakultami a pouze vzájemnou spoluprací můžeme čelit velkým výzvám, které stojí před současnou vědou,“ dodal Banáš.

Vysokoškolský ústav vznikl integrací vědeckých týmů CRH, RCPTM a ÚMTM. O jeho vybudování rozhodl Akademický senát UP v prosinci 2019. Statut ústavu CATRIN nabyl účinnosti 1. října 2020. Plný provoz zahájil 1. ledna 2021.

Čtyřicetiletý Pavel Banáš je absolventem Přírodovědecké fakulty UP. Vědecký zájem soustředí zejména na strukturu a dynamiku nukleových kyselin a na vývoj teoretických simulačních metod pro jejich studium. V posledních dvou letech se věnoval v roli prorektora pro strategii vědy a výzkumu především tvorbě metodiky hodnocení vědy a výzkumu na Univerzitě Palackého.

5. 1. 2021