Na Transfera Technology Day 2021 vyhrály čisticí tablety z CATRIN

Prvenství v národní soutěži Transfera Technology Day získaly šumivé tablety s nanočásticemi železa pro čištění kontaminovaných vod, které  vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Ve finále obstáli v konkurenci dalších 12 projektů z tuzemských univerzit a výzkumných institucí. Cílem akce je propojení byznysu a vědy za účelem získání zpětné vazby pro komerční připravenost projektů a do budoucna i zajištění financí pro perspektivní vědecké výsledky.

 „Věřím, že nám tento úspěch může pomoci získat investora pro finalizaci výrobku a jeho zavedení na trh. Také se nám již během soutěže nabídli zájemci z dalších univerzit ohledně vzájemné spolupráce,“ uvedl jeden z autorů přípravku Jan Filip z CATRIN. Výsledek výzkumu již chrání evropský patent, který vstoupil v platnost letos v dubnu.

Přípravek na bázi vysoce reaktivních nanočástic železa je určený zejména pro likvidaci ekologických havárií. Z vodného prostředí dokáže velmi rychle a účinně odstranit například šestimocný chrom, arzen, herbicidy, pesticidy i další znečištění. Materiál vznikl v rámci řešení programu Bezpečnostní výzkum České republiky, který financovalo Ministerstvo vnitra ČR. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci na jeho řešení spolupracovali s firmou Dekonta a Vojenským výzkumným ústavem. Projekt nazvaný Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo byl zaměřen na aplikovaný výzkum a implementaci technologií využívajících nejmodernější, vysoce reaktivní nanomateriály pro účinnou dekontaminaci nebezpečných chemických látek (včetně chemických bojových látek) unikajících například při průmyslových či vojenských haváriích.

Díky prvenství v soutěži mohou nyní tablety využívat označení VÍTĚZ TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2021. „Osvědčení je známkou kvality a může pomoci se zajištěním nejen finanční podpory. Finálové projekty také dostanou pozvánku do programu Technologické inkubace agentury CzechInvest, která na každý projekt může uvolnit až pět milionů korun,“ uvedli organizátoři klání v tiskové zprávě.

Soutěž pořádá od roku 2020 spolek Transfera.cz, jehož členem je i Vědeckotechnický park UP, který je centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého v Olomouci. „Spolu s vědeckým týmem jsme definovali fázi zralosti technologie a ideální způsob transferu a komercializace. I díky zkušenostem z loňského ročníku jsme pak dokázali technologii představit odborné porotě takto úspěšným způsobem,“ uvedl business development manager VTP UP Petr Suchomel.

Pomyslné stříbro získaly mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Třetí místo v soutěži obsadila Fakultní nemocnice Hradec Králové s projektem Stanovení přítomnosti bakterií v plodové vodě u pacientek s předčasným porodem s odtokem plodové vody.

Letošní ročník Transfera Technology Day se konal za podpory agentury CzechInvest, jakožto generálního partnera, a dalších partnerů (např. Technologická agentura ČR, Nadační fond NEURON, vedavyzkum.cz. a další).

25. 10. 2021