Profesor Gogotsi z Drexel University představil MXeny

Přední světový odborník v oblasti materiálové chemie Yury Gogotsi z Drexel University ve Filadelfii pronesl 25. června poslední přednášku Rudolf Zahradník Lecture Series v akademickém roce 2017/2018. V Pevnosti poznání hovořil především o MXenech – dvourozměrných materiálech, jež jsou velkým příslibem pro skladování elektrické energie a další aplikace.

„Profesor Gogotsi posunul výzkum dvourozměrných systémů daleko za hranice nobelovského materiálu – grafenu. Je jedním ze zakladatelů nové třídy 2D struktur na bázi karbidů a nitridů, takzvaných MXenů, které nabízejí široké uplatnění v senzorice, technologiích ukládání energie nebo čištění vod, ale i optoelektronice a medicíně. V současné době pracujeme společně na hybridních materiálech, kde využíváme chemii fluorografenu a vlastnosti některých MXenů k vývoji vysoce účinných superkondenzátorů,“ řekl ředitel RCPTM Radek Zbořil, který přednáškový cyklus zaštiťuje.

Zatímco v RCPTM se vědci zabývají vývojem derivátů grafenu, původem ukrajinský vědec věnuje svoji hlavní pozornost MXenům. Podle něj se budou v některých aplikacích oba materiály kombinovat, v jiných se naopak každý vydá svojí vlastní cestou.

„Cílem vývoje MXenů není nahradit grafen v jeho aplikaci. Máme obrovskou skupinu MXenů a snažíme se z každé třídy vybrat ten nejlepší pro danou aplikaci. Významnou otázkou pro konkrétní využití však nejsou jen vlastnosti materiálu, ale i to, jak levně dokážeme materiál vyrobit. V tomto má grafen velký náskok,“ uvedl profesor Gogotsi. V přednášce nazvané MXenes – Synthesis, Properties and Applications of Two-Dimensional Carbides and Nitrides, the Largest Family of 2D Materials představil historii výzkumu MXenů na Drexel University, jejich vlastnosti i možnosti využití.

Profesor Gogotsi je autorem či spoluautorem dvou knih, na svém kontě má více než 50 evropských či amerických patentů. Je autorem více než 600 publikací, které mají přes 52 000 citací. Jeho H-index činí 102. Za své vědecké výsledky získal řadu prestižních cen a čestných doktorátů. Od letošního roku je členem mezinárodní rady NF Neuron.

 

26. 6. 2018