Spolupráce s kolumbijskými vědci získává konkrétní obrysy

CATRIN Univerzity Palackého přispěje svým know-how v oblasti čištění vod pomocí nanočástic železa k ozdravení kolumbijské řeky Bogoty znečištěné odpadními vodami z tamních koželužen. Výzkumníci pod vedením Jana Filipa se zapojí do dvouletého vědeckého projektu, který od března řeší Universidad Central v Bogotě. Kromě olomouckého vědeckého centra je partnerem rovněž vláda departamentu Cundinamarca.

Cílem projektu je prozkoumat účinnost nanobioremediačního systému založeného na využití nanočástic železa pro čištění odpadních vod z koželužen, které je vypouštějí do horního povodí řeky Bogoty. K dosažení tohoto úkolu bude navržený systém vyhodnocen v laboratorním a pilotním měřítku, aby se zjistila jeho účinnost.

„My kolegům poskytneme odborné zázemí a znalosti, v tamních podmínkách bychom rádi otestovali naše nanočástice, popřípadě vymysleli nové materiály šité na míru místním environmentálním problémům. Během letošního roku uvítáme v naší laboratoři jednoho z kolumbijských odborníků, s nímž budeme své zkušenosti sdílet,“ uvedl vedoucí skupiny Environmentální technologie Jan Filip.

Možnou spolupráci zástupci obou univerzit začali plánovat zhruba před čtyřmi lety, kdy prorektor Universidad Central navštívil RCPTM, dnes součást CATRIN, a velmi ho zaujaly technologie čištění vod pomocí nanočástic železa. O jejich vlastnostech i možnostech využití pak olomoučtí  vědci přednášeli na konferenci, kterou Universidad Central v Bogotě v souvislosti s jejich návštěvou uspořádala v roce 2019.

Kožedělný průmysl významně přispívá k ekonomice departementu Cundinamarca i celé Kolumbie a vytváří stovky pracovních míst. Například ve městě Villapinzón v departementu Cundinamarca se nachází přibližně 150 rodinných koželužských firem. Během koželužských procesů však vznikají odpadní vody s vysokým obsahem organických látek, nerozpuštěných látek, fenolů, chromu, organického dusíku a vysokou salinitou, které jsou vypouštěny do řeky Bogoty bez řádného čištění. Vzhledem ke složitosti sloučenin obsažených v těchto odpadních vodách je nutné spojit několik procesů nebo systémů čištění, které umožňují jejich sanaci. Doposud vyvinuté systémy čištění jsou finančně nákladné a v některých případech vytvářejí velké množství obtížně zpracovatelného kalu.

16. 3. 2022