Konference přinesla podněty pro propojení nano- a biotechnologií

Inspiraci pro konkrétní spolupráce přinesla premiérová účast RCPTM na konferenci Plant Biotechnology: Green for Good V, kterou v červnu v Olomouci pořádalo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací. Chemici Rajender Varma a Jan Filip přednášeli v rámci zcela nové programové sekce Udržitelné technologie pro životní prostředí, kterou řídil zástupce ředitele RCPTM Michal Otyepka. Ten navíc na konferenci hovořil o zkušenostech se získáním a řešením  ERC grantu.

Zatímco profesor Varma přednášel na téma využití uhlíkatých odpadů v technologiích pro životní prostředí (Carbonaceous waste: sustainable applications in chemical transformations and environmental remediation), Jan Filip hovořil o využití materiálů na bázi sloučenin železa při čištění vod (Iron-based (nano)materials: an advanced tool for water).

“Konference G4G pro mne byla velmi zajímavým a hlavně profesně přínosným fórem, které zajímavým způsobem propojilo zdánlivě příliš nesouvisející oblasti rostlinných biotechnologií s udržitelnými environmentálními (nano)technologiemi. Ač jsem původně předpokládal pouze okrajový zájem o oblast environmentálních nanotechnologií, kterou jsem prezentoval, podařilo se mi nakonec navázat dvě velmi zajímavé spolupráce pro propojení nanotechnologií s biotechnologiemi. Jednu přímo v Olomouci, druhou s kolegou ze Švýcarska. Celkově mě mile překvapila vysoká úroveň pronesených přednášek a posterů, jakož i velmi dobrá atmosféra během odborného i doprovodného program,” uvedl Filip.

Podle Otyepky se propojení obou oblastí vědy nabízelo. RCPTM i pořádající CRH se totiž technologiemi pro udržitelný rozvoj zabývají a nalezení průsečíků ve výzkumných programech může být přínosem pro obě vědecká centra.  “V RCPTM se jedná například o monitorování znečištění životního prostředí, čištění podzemních, povrchových a odpadních vod, nové materiály pro šetrné chemické procesy či nové materiály využívající odpadní produkty,” zdůraznil již dříve Otyepka.

Konference se uskutečnila od 10. do 13. června na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Zúčastnilo se jí na 150 vědců a studentů z 20 zemí, kteří si vyslechli na 35 odborných přednášek a prezentovali přes 80 posterů. Konference se v Olomouci koná od roku 2011, vždy jednou za dva roky.

 

25. 6. 2019