Olomoucká chemie plodí nejvíce špičkových publikací

Univerzita Palackého v Olomouci dominuje v oboru chemie výzkumným organizacím v tuzemsku co do počtu špičkových publikací. V prvním decilu dle pořadí AIS (Article Influence Score – reflektuje průměrný vliv článků v určitém časopisu v průběhu prvních pěti let po jejich zveřejnění v rámci databáze Web of Science) časopisů měla podle hodnocení Metodika 2017+ celkem 42 článků. Na špičkovém publikačním výkonu celé ČR se tak podílela 17 procenty. Společně s letošním seznamem Highly Cited Researchers, v němž univerzitu zastupují čtyři vědci z RCPTM, je to další potvrzení výsadního postavení olomoucké chemie v národním kontextu.

 

„Jde o úspěch, který mne velmi těší. Jednoznačně ukazuje špičkovou kvalitu chemického výzkumu na Univerzitě Palackého a zejména v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, z jehož laboratoří prestižní chemické publikace pocházejí. Domnívám se, že ovoce začínají přinášet rozhodnutí, která jsme učinili již před řadou let. Tedy zaměření na aktuální a významné výzvy širokého interdisciplinárního výzkumu na rozhraní chemie a materiálových věd, velmi otevřený a internacionalizovaný tým a mezinárodní spolupráci,“ uvedl zástupce ředitele RCPTM Michal Otyepka.

Na druhém místě se nachází Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR s 35 publikacemi v prvním decilu, které představují čtrnáctiprocentní podíl na celkovém publikačním výkonu. Trojici nejúspěšnějších v tomto kritériu uzavírá Univerzita Karlova s 31 publikacemi a dvanáctiprocentním podílem.

V prvním kvartilu pořadí dle AIS časopisů figuruje Univerzita Palackého na druhém místě za Univerzitou Karlovou, na třetím místě je ÚOCHB.

Bibliografické analýzy jsou jedním ze základních nástrojů metodiky 2017+, kterou v únoru 2017 schválila česká vláda pro hodnocení výzkumných institucí. Analýzy byly provedeny na základě údajů z databází Web of Science a Scopus.

Více informací najdete na https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory.

19. 12. 2018